A través del Departament de Salut

Els materials històrics que trobareu en aquesta pàgina són recursos que teniu disponibles (no actualitzats), però totalment validats en el moment en què es van crear. Aquests materials històrics donen fe dels esforços  i la feina feta durant molts anys de la classe mèdica “lletraferida” (i per extensió molt altres professionals de les ciències de la salut), que sempre ha volgut exercir la seva professió en la seva pròpia llengua.

    • En primer lloc teniu els 13 números dels Reculls lexicogràfics Berenguer Sarriera. Només en els dos darrers (Psiquiatria i Ginecologia-Obstetrícia) podeu fer cerques de document pdf; de moment, la resta de números només són imatges.
portada RLBS 10 (digestiu)

El recull lexicogràfic BS número 10

    • En segon lloc tenim…

 

Comments are closed