DEMCAT en xifres

El DEMCAT en xifres s’explica en el pressupost inicial de 2015, que es va establir en 83.000 euros

El finançament 2015 del DEMCAT s’ha basat en les aportacions de tres de les quatre entitats propietàries (IEC, Acadèmia i TERMCAT) i en la donació de la Fundació Dr. Antoni Esteve. No hem tingut cap ingrés per publicitat en el portal.

El DEMCAT en xifres el podeu veure en les imatges següents: primer podeu observar els ingressos reconeguts i després de les despeses previstes.

Les xifres en vermell corresponen a ingressos pressupostats no percebuts i a despeses que no s’han pogut dur a terme durant el 2015 per manca de finançament, les xifres en lila corresponen al balanç  negatiu amb què es va tancar l’exercici 2015.

4 ingressos 2015

Ingressos rebuts 2015: 40.000 euros

 

4 despeses 2015

Despeses efectives 2015: 60.000 euros


La diferència entre ingressos rebuts i despeses efectives (20.000 €) ha estat assumida principalment pel TERMCAT.

Comments are closed