Directrius DEMCAT

Les directrius DEMCAT apunten cap a:

 • Facilitar la utilització correcta del llenguatge biomèdic i científic en llengua catalana
 • Formalitzar les noves expressions en ciències de la salut i la vida
 • Permetre l’accés ampli a una eina, el diccionari, que permeti consultar el significat dels mots usats en salut, inclosos els més innovadors
 • Promoure la participació dels professionals en l’enriquiment de l’obra, amb una experta supervisió científica (comitès científics) i lingüística
 • Actualitzar de manera permanent aquest contingut
 • Establir un diàleg constant entre professionals i obra com a motor del sosteniment, creixement i èxit editorial

El desenvolupament del projecte està seguint aquests dos eixos:

Actualització i revisió de les definicions existents al DEM

 1. Inclusió de nous conceptes
  • Dirigida: per especialitats (el 2015 hem iniciat amb cirurgia, farmacologia i immunologia)
  • Lliure: per les demandes de les societats científiques i pels suggeriments espontanis de la xarxa
 2. Corpus existent
  • Validar les definicions (el 2015 hem validat una part de les de cirurgia, farmacologia i immunologia)
  • Homogeneïtzar la caracterització gramatical
  • Contextualitzar els aspectes enciclopèdics

Establiment de canals que permetin l’accessibilitat i l’ús de la informació

 • Portal DEMCAT i CiT
 • Incorporació del contingut del DEMCAT com a  corrector habitual que formi part de les estacions clíniques dels centres de salut per millorar la tasca diària dels/de les professionals
 • Enllaços automàtics a altres recursos
 • Aplicacions a tauletes, mòbils i altres dispositius

Les fases del projecte DEMCAT durant 2015 han estat:

Fase 1: Preparació del projecte i signatura del conveni (gener-octubre 2014)

 • Resolució d’aspectes legals i administratius
 • Definició del projecte DEMCAT (proposta projecte, Direcció Editorial, Consell Científic, comitès científics, pressupostos)
 • Signatura de conveni

Fase 2: Creació de l’estructura bàsica del projecte (maig 2014-abril 2015)

 • Selecció i contractació de personal de l’equip de treball (coordinadora general, terminòlogues…) i preparació de la constitució del Consell Científic i dels 3 comitès científics de les àrees en revisió
 • Aprovació de l’organigrama funcional i dels procediments
 • Constitució de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya (la SocDemcat)

Fase 3: Desenvolupament del treball terminològic (març 2015 – desembre 2015)

 • Preparació de les plataformes de treball i de difusió (adaptació GdT, portal DEMCAT)
 • Inici del treball terminològic
 • Creació de la ‘Comunitat DEMCAT’

Fase 4: Presentació pública i difusió del projecte (19 de maig de 2015)

 • Campanya de presentació del projecte DEMCAT
 • Publicació del portal i del diccionari en línia
Tenim un projecte rellevant, necessari i amb uns fonaments molt sòlids

Comments are closed