Directrius DEMCAT

Les directrius DEMCAT apunten cap a:

 • Facilitar la utilització correcta del llenguatge biomèdic i científic en llengua catalana
 • Formalitzar les noves expressions en ciències de la salut i la vida
 • Permetre l’accés ampli a una eina, el diccionari, que permeti consultar el significat dels mots usats en salut, inclosos els més innovadors
 • Promoure la participació dels professionals en l’enriquiment de l’obra, amb una experta supervisió científica (comitès científics) i lingüística
 • Actualitzar de manera permanent aquest contingut
 • Establir un diàleg constant entre professionals i obra com a motor del sosteniment, creixement i èxit editorial

El desenvolupament del projecte segueix aquests dos eixos:

Actualització i revisió de la informació terminològica

 1. Inclusió de nous conceptes
  • Revisió de base:  per especialitats (iniciada el 2015, amb cirurgia general, farmacologia i immunologia)
  • Revisió puntual:  per les demandes de les societats científiques, pels suggeriments arribat a través de la xarxa i per la incorporació de corpus terminològics treballats en altres projectes pel TERMCAT
 2. Corpus existent (a partir del DEM)
  • Fixar l’estructura terminogràfica general de les entrades
  • Actualitzar les definicions i adaptar la informació enciclopèdica
  • Homogeneïtzar, completar i validar tota la informació continguda a les entrades

Establiment de canals que permetin l’accessibilitat i l’ús de la informació

 • Portal DEMCAT i CiT
 • Incorporació del contingut del DEMCAT com a corrector habitual en les estacions clíniques dels centres de salut, per millorar la tasca diària dels/de les professionals
 • Enllaços automàtics a altres recursos lingüístics i terminològics
 • Aplicacions a tauletes, mòbils i altres dispositius

Les fases del projecte DEMCAT, des de 2014 fins ara, han estat:

Fase I: Creació de l’estructura bàsica del projecte (gener 2014 – març 2015)

 • Resolució d’aspectes legals i administratius
 • Definició del projecte DEMCAT (proposta, Direcció Editorial, Consell Científic, comitès científics, pressupost…)
 • Signatura del conveni
 • Formació de l’equip terminològic
 • Constitució del Consell Científic i dels comitès científics de les àrees en revisió
 • Constitució de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya (SocDemcat)

Fase II: Presentació pública i difusió del projecte (març 2015 – maig 2015)

 • Preparació de les plataformes de treball i de difusió (adaptació GdT, portal DEMCAT)
 • Inici del treball terminològic
 • Campanya de presentació del projecte
 • Publicació del portal i del diccionari en línia

Fase III: Consolidació i desenvolupament del projecte (juny 2015 – actualment)

 • Progrés del treball terminològic (revisió de les dades, compleció de les entrades)
 • Actualitzacions semestrals del diccionari en línia
 • Prospecció del grau d’implantació de la terminologia mèdica catalana a la xarxa sanitària
 • Creació i refermament de la xarxa institucional del projecte (incorporació Dept. de Salut de la Generalitat de Catalunya, 2016)
 • Gestions per assegurar estructuralment la sostenibilitat del projecte
 • Impuls per a l’ampliació territorial del projecte
 • Organització d’una jornada de reflexió estratègica sobre el projecte (18 de juny de 2016)
 • Promoció i difusió del projecte per assegurar-ne la presència en el sector sanitari
 • Dinamització de la societat SocDEMCAT

Tenim un projecte rellevant, necessari i amb uns fonaments molt sòlids

Comments are closed