Missió, visió, valors

La missió, la visió i els valors del DEMCAT són:

 

  • MISSIÓ: aconseguir un diccionari de medicina en llengua catalana, renovat, actualitzat i coherent amb l’estat dels coneixements actuals, les noves tecnologies de la informació, i els interessos i les necessitats de la societat catalana.

 

  • VISIÓ: possibilitar l’actualització contínua d’aquest diccionari de medicina en llengua catalana, la implantació plena en tota la comunitat i la difusió constant, perquè sigui una font de referència clara i fiable en les ciències de la salut i la vida.

 

  • VALORS: els mecanismes cooperatius entre usuaris amb interès (en el nostre cas, majoritàriament professionals de les ciències de la salut, però també d’altres) i experts en terminologia i experts en ciències de la salut que actuen de “referents-validadors” dels usos lingüístics.

2 missió-visió-valors

Amb la col·laboració de les institucions i professionals, renovarem a fons el Diccionari actual i oferirem als professionals, a les institucions, a les empreses i al conjunt de la societat catalana un diccionari de medicina útil i rigorós, una eina amigable que contribuirà a fer que els professionals de la salut emprin un català correcte i modern en la seva feina.

Comments are closed