Equip DEMCAT

Per saber qui forma part de l’equip DEMCAT, us mostrem la nostra estructura en l’organigrama següent:

nou organigrama 2016

 • El Consell de Direcció, compost per un representant de cadascuna de les 4 entitats propietàries i 2 representants de la Direcció Editorial.
 • La Direcció Editorial, composta per 8 membres en qui recau la direcció delegada de les 4 institucions promotores: 6 especialistes, 1 coordinadora de l’equip terminològic i 1 coordinadora general; es reuneix mensualment, aprova les noves definicions i autoritza les publicacions. Per gestionar el dia a dia tenim un grup més petit, la Comissió Executiva (CE), integrat pels dos codirectors i les dues coordinadores. Actualment, formen la Direcció Editorial:
  1. Oriol Ramis: codirector i epidemiòleg (número de col·legiat 13921)
  2. Odette Viñas: codirectora i immunòloga (número de col·legiada 13657)
  3. Judith Usall i Rodié: psiquiatra i filòloga catalana (número de col·legiada 26069)
  4. Miquel Porta: epidemiòleg
  5. Fèlix Bosch: farmacòleg (número de col·legiat 24245)
  6. Joan Sala: cirurgià (número de col·legiat 7272)
  7. M. Antònia Julià: coordinadora de l’equip terminològic (doctora en biologia)
  8. Lídia Vàzquez: coordinadora general (farmacèutica)
 • El Consell Científic, l’òrgan de representació de tots els comitès científics, que es reuneix 1 o 2 cops/any.
 • Els comitès científics, compostos per representants de les especialitats (camps de coneixement), unes 20 persones, amb participació rellevant de les societats científiques de l’Acadèmia, que es reuneix cada cop que les necessitats terminològiques de l’especialitat ho demanen,  però amb disponibilitat per respondre o canalitzar consultes en temps breu.
 • La Coordinació General, responsable de preparar i executar les decisions de la Direcció Editorial, de coordinar les tasques i els equips, i de gestionar el pressupost. Actualment la coordinadora general és Lídia Vàzquez.
 • L’Equip Terminològic del TERMCAT, amb la seva Coordinació, són responsables de la disciplina terminològica i lexicogràfica.

  Ara ens coneixereu:
  DE-DEMCAT

  D’esquerra a dreta: Joan Sala, Miquel Porta, Fèlix Bosch, Odette Viñas, M. Antònia Julià, Judith Usall i Oriol Ramis

  kr

  El mateixos protagonistes tret d’Oriol Ramis per Lídia Vàzquez

Comments are closed