Gestació del DEMCAT

La gestació del DEMCAT és produeix a través de moltes altres obres que han confegit el contingut de l’actual Diccionari enciclopèdic de medicina.

Podeu conèixer tota la història en els vídeos que trobareu en aquest mateix portal, en l’apartat Protagonistes, de la mà de dos dels seus protagonistes reals.

Aquí teniu una breu cronologia dels diccionaris i vocabularis de medicina en català, des dels orígens:

Desde 2002 hasta 2012, la Universidad Pompeu Fabra (UPF) ofreci

 • 1932-1936  El primer Diccionari de medicina de Manuel Corachan
 • 1975-1987  Els tres Vocabularis mèdics (1, 2 i 3)
 • 1987  L’acord entre l’IEC i l’Acadèmia per dur a terme el Diccionari  enciclopèdic de medicina (DEM)
 • 1990  La 1a edició en paper del DEM, editada per Enciclopèdia Catalana
 • 1994  L’edició del DEM en CD-ROM
 • 2000  La 2a edició en paper del DEM
 • 2003  L’edició digital del DEM, actualment a l’enllaç www.medic.cat (versió ampliada i  revisada)
 • 2004-2006  Els treballs actualització no editats
 • 2006 El tancament d’una etapa a l’espera de crear una nova estructura que assegurés la continuïtat del Diccionari
 • 2009  El conveni entre l’IEC, l’Acadèmia i Enciclopèdia Catalabna
 • 2010  La incorporació del TERMCAT, amb la creació de l’arbre de camp (arbre conceptual) i l’inici dels treballs de classificació temàtica
 • 2013  L’actualització terminològica del TERMCAT i  la publicació en línia al portal CiT de l’IEC
I què vam fer concretament de 2009 a 2012 en el DEM? Qüestions terminològiques:
 • El traspàs del contingut a una base de dades terminològica (114.326 fitxes inicials)
 • L’establiment de l’arbre de camp (l’estructura interna conceptual) i la classificació temàtica consegüent d’aquestes fitxes
 • La depuració de fitxes duplicades i de qüestions terminològiques sense la necessària consistència
 • La revisió i sistematització de les remissions conceptuals (sinonímies no procedents)
 • L’homogeneïtzació dels equivalents (els conceptes en diferents llengües) i l’establiment d’aquestes llengües d’equivalència amb metodologia terminològica
 • La diagnosi per consignar les intervencions necessàries en la futura actualització
 • El marcatge de les dades i dels grups de fitxes per a les posteriors actuacions terminològiques
 • La preparació d’un pilotatge per fusionar dades (de DEM a DEMCAT) i l’elaboració d’un procediment d’actuació

Comments are closed