Mecenatge corporatiu

El mecenatge d’institucions, empreses i entitats

El projecte DEMCAT és possible gràcies al suport econòmic, directe i indirecte, de les entitats propietàries (IEC, Acadèmia, Enciclopèdia Catalana i Termcat) i de les hores que hi dediquen gratuïtament les persones expertes-col·laboradores científiques i els membres de la Direcció Editorial. Però amb això no n’hi ha prou.

Esperem que altres institucions que administren els serveis d’atenció a la salut, les entitats hospitalàries, els centres sanitaris i les empreses relacionades amb el sector salut del nostre país vulguin sumar-se en aquest projecte.

Les organitzacions que vulgueu conèixer les modalitats de mecenatge corporatiu que tenim plantejades podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic a noudemcat@gmail.com.

Tot seguit trobareu el reconeixement públic a les corporacions que ens ajuden.


Mecenes corporatius

Any 2015

  • Fundació Dr. Antonio Esteve

Any 2016

  • Fundació Dr. Antonio Esteve
  • ____________________

Comments are closed