L’estat de la qüestió: s’usa la TMC als centres assistencials?

Per conèixer si s’usa la terminologia mèdica catalana (TMC) als centres assistencials, el projecte DEMCAT ha engegat una prova pilot per albirar l’estat de la qüestió.

entrada corrector

Amb la voluntat sempre posada a proporcionar eines que ajudin la comunicació en català en ciències de la salut, el projecte DEMCAT ha confeccionat una petita mostra formada per professionals de la medicina que exerceixen en centres hospitalaris i d’atenció primària perquè responguin unes entrevistes en profunditat.

Tant el mostreig com les característiques les preguntes tenen un valor merament qualitatiu i la seva representativitat només serveix per constatar el coneixement intuïtiu que ja tenim sobre l’ús de la terminologia medica catalana (TMC) en els centres de salut.

Les entrevistes van enfocades a conèixer la valoració que fan aquests professionals en el supòsit que les seves estacions clíniques de treball comptessin amb un corrector ortogràfic que contingués tota la terminologia mèdica catalana de què disposa el DEM (Diccionari enciclopèdic de medicina) en la seva versió actual i sense formes femenines ni plurals (en aquests inicis del projecte, no en un futur prou immediat).

El resultat de les respostes ens dibuixa un món en què els professionals mèdics que vulguin exercir la seva activitat en català tenen moltes dificultats per fer-ho.

Els punts que exploraven en les entrevistes eren els següents:

 1. Treballes normalment en català?
 2. El programari del teu centre està en català?
 3. Domines la terminologia mèdica/sanitària en català (TMC)?
 4. En cas de dubtes, tens un corrector ortogràfic que tingui incorporada terminologia mèdica catalana?
 5. Coneixes el DEM (Diccionari enciclopèdic de medicina)?
 6. Coneixes cap altre recurs terminològic, en línia o no, de llenguatge sanitari? Quin?
 7. L’utilitzes en cas de dubte per redactar documentació sanitària?
 8. És flexible el teu programari per anar incorporant termes nous que tu necessites?
 9. La Direcció del centre on treballes està obert a propostes de millora de programaris/models de plantilles…?
 10. Ara que coneixes el projecte DEMCAT, creus que pot ajudar-te en el teu dia a dia?
 11. Demanaries al teu centre que incorporés un corrector ortogràfic amb TMC en les eines ofimàtiques de què disposes?
 12. T’agradaria col·laborar en el projecte DEMCAT?

Els professionals que han participat en les entrevistes treballaven en els centres següents:

 • CAP Vilassar de Dalt (ICS)
 • CAP Mataró (Consorci Sanitari del Maresme)
 • CAP II Mataró (CSdM)
 • Hospital de Mataró (CSdM)
 • Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (ICS)
 • Hospital Sant Celoni (antiga XHUP)
 • Hospital de Terrassa (Consorci Sanitari de Terrassa)
 • CAP de Calella (Corporació de Salut del Maresme i la Selva)
 • Hospital comarcal Sant Jaume de Calella (CSMC)
 • Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí )

I corresponien a les àrees mèdiques següents:

 • Medicina familiar i comunitària
 • Sinologia
 • Reumatologia
 • Gestió hospitalària
 • Urgències i emergències
 • Psiquiatria i salut mental

El resultats de les entrevistes ens indiquen que:

 1. Tots els entrevistats/entrevistades treballen en català (tal com es podia suposar pel tipus de selecció realitzada).
 2. En 9 ocasions d’11, les interfícies dels programaris dels centres estan íntegrament en català; en 2 casos, les interfícies es presenten en català i en castellà (segons parcel·les).
 3. La meitat dels entrevistats domina prou la TMC (tenen nivell C o D de català); l’altra meitat té un coneixement intermedi i ha de consultar per resoldre dubtes.
 4. Tots els entrevistats/entrevistades corroboren la inexistència d’un corrector de TMC en les estacions clíniques.
 5. En 7 ocasions d’11, els/les participants coneixen el DEM.
 6. En 7 ocasions d’11, també coneixen el Cercaterm, el DIEC, l’Optimot…, la resta (4) resol els seus dubtes consultant bàsicament Google.
 7. Aquestes mateixes persones utilitzen, quan tenen temps, les seves fonts per millorar els informes que redacten, és adir, fan informes en Word i els enganxen al seu programari.
 8. En 6 ocasions d’11, les persones entrevistades revelen que els programaris de les estacions clíniques no són flexibles per anar incorporant nous termes que els professionals saben correctes.
 9. En 8 ocasions d’11, els/les participants consideren que la Direcció del seu centre estaria disposada a aplicar propostes de millora en l’àmbit de la redacció de documentació mèdica.
 10. Tothom creu que el DEMCAT en línia el pot ajudar en el seu dia a dia.
 11.  Tothom està disposat a demanar al seu centre de treball que incorpori un corrector de TMC en les estacions clíniques.
 12. Tothom mostra predisposició per col·laborar amb el DEMCAT (recordem que la implicació multidisciplinària de tots els professionals és essencial per a l’èxit en l’actualització del DEMCAT i la seva difusió).

Totes aquestes respostes refermen la idea del Departament de Salut de proporcionar una eina de millora en la redacció lliure d’informes a tots i totes els professionals dels centres (SISCAT i no SISCAT) i de fer un pas endavant per provar la implantació.

No obstant això, hem constatat que hi ha un munt de proveïdors informàtics (vegeu la taula), tant per als centres públics com per als privats, que requereix una actuació diferenciada en cada cas.

La conversió de les denominacions del DEM en un arxiu .dic (immediatament carregable en les estacions que operen amb Word) sembla una actuació ràpida i de fàcil implementació, que ha de donar informació sobre la factibilitat i acceptació del corrector ortogràfic.

La taula següent fa una senzilla foto de l’estat de la qüestió en relació amb la possibilitat immediata de disposar del corrector de TMC en el centres amb gestor clínic que incorpori un Word (columna “Preparat per rebre un arxiu .dic?”):

taula entrada corrector

 

En una fase posterior,  valorarem els beneficis reals que la implementació del corrector de TMC suposa per als metges/metgesses, infermers/infermeres… i tots els professionals que durant el període de prova vulguin utilitzar l’arxiu .dic

Us podeu descarregar l’arxiu original aquí.

About Lídia Vàzquez

Coordinadora del projecte DEMCAT 2015-2016

Comments are closed