Desenvolupament del projecte

El DEMCAT és una iniciativa de llarg recorregut. El desenvolupament del projecte és fruit d’una planificació, amb la definició anual dels objectius i un seguiment de resultats.

composició verical slide portal

Durant l’any 2015

S’ha iniciat la revisió de tres àmbits de les ciències de la salut:

  1. Immunologia
  2. Farmacologia
  3. Cirurgia general, concretament les àrees de:
    • Cirurgia abdominal: cirurgia del tracte superior, cirurgia del tracte inferior i cirurgia hepatobiliopancreàtica
    • Cirurgia endocrinometabòlica
    • En fases posteriors es revisaran: Cirurgia tegumentària i Cirurgia hematolimfàtica

L’abast d’aquesta revisió s’estén a la pertinència i l’actualització de les denominacions, els sinònims i les sigles, dels equivalents en altres llengües (castellà, anglès i francès), de les definicions i de les notes complementàries que siguin rellevants.

Coincidint amb presentació oficial del projecte DEMCAT s’ha publicat la primera versió de les dades del nou diccionari en línia, que s’anirà actualitzant semestralment. També s’ha activat el compte de twitter (@noudemcat). Per facilitar la participació de totes les persones interessades i dels professionals de la salut s’ha creat la comunitat Google + del projecte DEMCAT, amb la voluntat que es constitueixi pas a pas una xarxa interactiva per treballar col·laborativament en la posada al dia del Diccionari enciclopèdic de medicina en català.

 

 

 

Comments are closed