COVID-19 i recerca de medicaments

COVID-19 i recerca de medicaments

Amb motiu del Dia Internacional de l’Assaig Clínic, i atesa la importància de la recerca científica durant la pandèmia de la COVID-19 per identificar nous fàrmacs, antivírics i vacunes, i de la necessitat d’informar-ne adequadament especialistes i profans, voldríem recuperar i recordar alguns dels termes habituals en la recerca clínica de medicaments per recomanar-ne l'ús adequat. A continuació, i per criteris estrictament subjectius, en destaquem una vintena:

 

1. aleatorització, en lloc de l’anglicisme *randomització

2. anàlisi, recordant que és un terme femení (una anàlisi, les anàlisis)

3. assaig clínic, per recordar que en contextos tècnics és més habitual el plural assaigs que no pas assajos

4. assaig amb cegament doble, en lloc de *assaig en doble cec

5. avaluació d’experts, en lloc del mot anglès peer review

6. biaix, quan ens referim al sesgo del castellà

7. cribratge, en lloc de screening o *cribatge

8. efecte romanent, en lloc de carry-over

9. esdeveniment advers, en lloc de *event o *aconteixement advers

10. estudi pivot, en lloc de estudi *pivotal

11. fàrmac d’imitació, en lloc de fàrmac me-too

12. grandària de la mostra, en lloc de *tamany de la mostra

13. llista de comprovació, en lloc de checklist

14. medicament, més habitual que medecina

15. medicament supervendes, en lloc del terme anglès blockbuster

16. metanàlisi, en lloc de *metaanàlisi (i recordant que és un mot femení)

17. monitoratge d’un estudi o dels malalts, en lloc de *monitorització

18. període de depuració, en lloc del mot anglès washout o de *període de blanqueig

19. període de tempteig, en lloc del mot anglès run-in

20. prova de concepte, en lloc de proof-of-concept

21. serendipitat, en lloc de *serendipia

22. test/testar, per recordar que amb aquest sentit en plural és més habitual tests que testos

 

Termes extrets del Diccionari de recerca clínica de medicaments (TERMCAT i Fundació Dr. Antoni Esteve). Més termes relacionats amb la pandèmia al diccionari Termes del coronavirus.

 

Fèlix Bosch Llonch
Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT)
Fundació Dr. Antoni Esteve