Els 50 anys del Manifest de Prada

imatge de l'acte

Aviat farà cinquanta anys del Manifest de Prada, que duu per títol “El català, llengua d’expressió científica”. L’agost de 1973, una colla de científics catalans de totes les branques, també de les ciències de la salut, van aprovar a Prada de Conflent un manifest que entre altres coses deia: “manifestem que l’ús del català en el treball científic quotidià és irrenunciable [...] tant en les tasques de recerca com en les de docència”; i també: “el català ha demostrat a bastament ésser susceptible d’expressar qualsevol concepte fill del conreu de la ciència; els problemes intrínsecament lingüístics que ha hagut de resoldre o que encara ara esperen solució no són sinó els problemes amb què ha topat o topa qualsevol altra llengua moderna de cultura”.

El proppassat  26 d’abril, en una sessió a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, el Dr. Josep Maria Camarasa, un dels pocs supervivents dels signants d’aquell document, ho recordava i en situava el context històric en què es va gestar. El manifest de 1973, i especialment el debat i la difusió que en seguiren, foren molt importants per a esperonar la recuperació del català en el món de la difusió científica, de la recerca i de la docència, després d’anys d’haver estat prohibit i activament reprimit. 

El Manifest de Prada fou l’antecedent necessari per a la incansable tasca que s’ha anat fent aquests anys a l’Institut d’Estudis Catalans, i també amb la seva fundació, l’any 1985, al TERMCAT. Igualment, hi ha hagut moltes més iniciatives que s’han anat produint en centres de treball i recerca, en laboratoris i en hospitals de tot l’àmbit cultural del català. Tot plegat permet afirmar que el català continua sent “susceptible d’expressar qualsevol concepte fill del conreu de la ciència”.

En l’acte també parlaren el Dr. Jaume Bertranpetit, que analitzà el paper del català i de l’anglès en les publicacions científiques (en el passat, present i possible futur), i Oriol Ramis, que va tractar de les circumstàncies actuals de la llengua en el camp de les ciències de la salut i de les situacions comunicatives que es produeixen en l’exercici de tots els vessants professionals, assistencials i acadèmics de la medicina. En seguí un debat sobre els reptes que ara mateix té plantejats el català científic i sobre si cal o no fer un nou posicionament que tingui en compte els canvis viscuts, el moment present i la projecció cap al futur.

El diumenge 20 d’agost, a les 12 del migdia, novament a Prada de Conflent, en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu, se celebrarà l’acte commemoratiu central d’aquest cinquantè aniversari. Pot ser un bon motiu per compartir la feina que molts dels qui consulteu aquests apunts esteu fent individualment i per col·laborar en la construcció col·lectiva de l’avenir del llenguatge mèdic en la nostra llengua. Esteu tots convidats a participar-hi.

[Font: TERMCAT]