Pooling samples en català és combinació de mostres

imatge d'un laboratori

En qualsevol territori l'optimització dels recursos sanitaris és un pilar fonamental en la lluita contra la pandèmia de COVID-19. En aquesta línia s’emmarca la implementació recent de la tècnica de combinació de mostres (també anomenada, més genèricament, agrupament de mostres), aplicada a la detecció de la infecció per SARS-CoV-2. Aquest terme, que en anglès es coneix com a pooling samples (o, simplement, pooling), designa una tècnica de laboratori que, aplicada en aquest cas, permet ampliar la capacitat d’estudi epidemiològic de la població asimptomàtica afectada per COVID-19.

La combinació de mostres és un sistema de cribratge adequat per a col·lectius de baixa incidència. En el cas de la COVID-19, es fa una única PCR de la mescla d’un conjunt de mostres d’entre 8 i 10 persones asimptomàtiques. Si el resultat és negatiu, s’entén que totes les persones estan lliures del coronavirus; si resulta positiu, cal repetir la prova PCR separadament per a cadascuna de les mostres presents en la mostra combinada.

La importància de la novetat és que aquesta tècnica permetrà fer cribratges més grans a la població en zones de baixa prevalença, fent servir menys reactius, a un cost menor i amb menys ocupació dels laboratoris. I és que un dels factors crítics per a fer efectivament tests massius a la població és que les proves PCR, per bé que molt fiables, són llargues i complexes. Després de l'extracció, les mostres s'han de portar al laboratori, on es necessiten màquines i instrumental especialitzat i personal preparat per a dur a terme correctament el procés, que no ofereix el resultat fins 24-48 hores després.

Cal dir que la combinació de mostres no és una tècnica nova, sinó que s’aplica en altres casos de malalties infeccioses, sempre que es donen unes determinades condicions. És útil quan s'esperen relativament pocs positius entre el grup en què es fan els tests: es fa servir habitualment, per exemple, per a la detecció de persones afectades per tuberculosi en països amb alta incidència de la infecció, on cal fer cribratge comunitari actiu.

 

[Font: TERMCAT]