Premi per a la immunologia

immunologia

S’acaba de distingir amb el Premi Nobel de Medicina la investigació en el sistema immunitari de Bruce A. Beutler, Jules A. Hoffmann i Ralph M. Steinman.

El jurat del premi ha destacat els descobriments relatius a l'activació de la immunitat innata i relatius a la cèl·lula dendrítica i la funció que té en la immunitat adaptativa. Aquests termes, juntament amb altres que generen freqüentment dubtes denominatius i conceptuals, com ara anticòs monoclonal, determinant antigènic, hipersensibilitat immediata, immunosupressió, malaltia de Crohn, rebuig primari o vacuna terapèutica, podeu consultar-los al Cercaterm.

Provenen del Diccionari d’immunologia, que el TERMCAT va publicar el 2005 i en l’actualització del qual està treballant, sota la coordinació d’Odette Viñas i Mariona Mestre, la Societat Catalana d’Immunologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Un cop finalitzat el projecte d’actualització, el diccionari serà consultable des del Cercaterm i es publicarà també com un nou número de la col·lecció Diccionaris en Línia.