Què és el període finestra?

imatge d'un laboratori

Els especialistes de l’àmbit de la salut utilitzen diferents termes per a denominar els estadis o períodes pels quals passa una malaltia o una infecció.

El Consell Supervisor del TERMCAT va estudiar i normalitzar fa uns anys el terme període finestra (amb el sinònim període de seroconversió) per a fer referència al temps que transcorre entre el moment en què es produeix una infecció i el moment en què l'agent patogen invasor, especialment un virus, pot detectar-se a la sang per mitjà de les proves serològiques.

El terme període finestra (en anglès window period), en què el substantiu en aposició finestra pren el sentit aproximat de ‘interval’ o ‘marge’ (tal com passa ja en altres termes de la llengua com ara finestra atmosfèrica o finestra de llançament), és àmpliament conegut i utilitzat pels especialistes de la medicina en general. El sinònim període de seroconversió (la seroconversió és la formació d’anticossos per efecte d’una infecció o de l’administració d’una vacuna) s'usa molt en l'àmbit de la sida, però s’observa la tendència a fer-ne una utilització més àmplia en altres infeccions tant bacterianes com víriques, com ara en la COVID-19.

Cal no confondre el significat d’aquestes formes amb els conceptes de període de latència (o latència) i debut. La forma latència (terme normatiu) denomina el període que transcorre entre l’entrada del germen i l’aparició dels primers símptomes de la malaltia, mentre que es parla de debut (terme normalitzat també pel Consell Supervisor del TERMCAT) quan es vol indicar la manifestació dels primers símptomes d’una malaltia.

Podeu consultar aquests termes, amb la definició i els equivalents corresponents, al Cercaterm i a la Neoloteca.

 

[Font: TERMCAT]