Què són els disruptors endocrins i per què és important parlar-ne?

Què són els disruptors endocrins?

La pandèmia de COVID-19 deguda al SARS-CoV-2 no ens pot fer oblidar altres patògens que continuen afectant tota la població del planeta i provocant altres problemes de salut locals i globals. Malgrat que sovint no generen tant d’interès mediàtic, la seva freqüència en la població, la gravetat dels seus efectes i les dificultats per controlar-los justifiquen que avui parlem dels disruptors endocrins.

Els disruptors endocrins, o disruptors hormonals, són productes químics exògens a l’organisme que interfereixen en les accions de les hormones i en el funcionament dels sistemes corporals controlats per hormones. Actualment estan estesos amplament per tota la Terra i es troben en els éssers vius.

S’incorporen a l’organisme sobretot a través dels aliments, dels envasos alimentaris, dels productes fitosanitaris emprats en agricultura, dels productes d'higiene, d'altres béns de consum o de la contaminació ambiental. 

Els disruptors endocrins augmenten el risc de patir alguns tipus de càncer, malalties cardiovasculars —com la hipertensió i els trastorns lipídics—, malalties inflamatòries, tiroidals, autoimmunitàries i ginecològiques —com l’endometriosi i els fibromes–, i metabòliques —com la diabetis tipus 2 i l'obesitat. Per exemple, l'actual incidència creixent de la diabetis tipus 2 no s’explica només pels canvis en la dieta, en el sedentarisme i en l’obesitat, sinó també per l’exposició a factors ambientals com els disruptors endocrins. Contribueixen també a l’aparició d’anomalies congènites, de malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer i el pàrkinson, de problemes cognitius i d'infertitlitat. S'han relacionat també amb l’aparició de l’autisme i dels trastorns de l’atenció, però aquestes possibles relacions estan pendents de confirmació quan es facin més i millors estudis.

Per tots aquests motius, hem de ser conscients de l'existència i l'extensió d'aquestes substàncies. I, sobretot, cal que els organismes que vetllen per la salut pública emprenguin les actuacions pertinents per a controlar aquest problema global.Dr. Miquel Porta
Metge i epidemiòleg (IMIM UAB)