#termedelasetmana: epidèmia o pandèmia?

#termedelasetmana: epidèmia o pandèmia

Arran de les notícies relacionades amb el coronavirus de la COVID-19 (SARS-CoV-2), aquests dies tenen un ús molt destacat els termes epidèmia i pandèmia, i també brot epidèmic. Quines diferències hi ha des del punt de vista terminològic?

Si comencem pel cas més habitual, un brot epidèmic és l’increment significatiu en un període de temps determinat del nombre de persones d'una població afectades per una malaltia. Una epidèmia, per altra banda, es defineix com l’aparició, en una comunitat o una àrea geogràfica més gran, durant un període de temps concret, d'un nombre inesperat de casos d'una malaltia, que excedeixen clarament els valors habituals. I, finalment, una pandèmia és una epidèmia que afecta greument una àrea geogràfica més extensa (i habitualment més d'un país, o sigui, que travessa fronteres).

Els criteris per a declarar una pandèmia els estableix l'Organització Mundial de la Salut. Així, per exemple, en el cas del coronavirus de la COVID-19, que es va descobrir a la regió de Wuhan, a la Xina el mes de novembre de 2019, l’OMS ha seguit l'evolució de l'epidèmia i, finalment, l'11 de març de 2020 ha declarat que la COVID-19 ha arribat a pandèmia. Aquesta declaració implica reconèixer que la circulació del virus és àmplia i sostinguda en un nombre elevat de països i busca influir en la percepció social i en la coordinació internacional de les mesures per a combatre la malaltia. 

Des del punt de vista lingüístic, brot és un exemple de terme creat per metàfora, a partir del sentit primer del mot de ‘branqueta tendra’. En canvi, epidèmia és una paraula d’origen grec, amb el significat de 'arribada o estada en un país', creada amb els formants epi- ‘sobre’ i -dèmia, que prové de dẽmos ‘poble’. En el cas de pandèmia, el primer formant, també d’origen grec, és pan-, del grec pãs, pantós, que vol dir 'tot'.

Més informació sobre la terminologia relacionada amb el coronavirus (nom de la malaltia, nom del virus, etc.) en aquest apunt.

 

[Font: TERMCAT]