Actualitzem el Diccionari de psiquiatria amb motiu de La Marató de TV3 dedicada a la salut mental

imatge de la capçalera del diccionari

El TERMCAT publica en línia la segona edició del Diccionari de psiquiatria, elaborada en coautoria amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, una obra que recull més d’un miler de termes relacionats amb aquesta branca de la medicina.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones té, o tindrà, un problema de salut mental. La salut mental s’ha convertit, doncs, en un àmbit prioritari d’atenció sanitària i social, i, davant d’aquesta realitat, esdevé especialment important fomentar una comunicació sense prejudicis. Amb la publicació d’aquest recull terminològic volem contribuir a desestigmatitzar la malaltia mental i sumar-nos a les actuacions en suport de La Marató de TV3, enguany dedicada a la salut mental, per a donar visibilitat i reconeixement públic a aquesta iniciativa solidària.

En aquesta nova edició del diccionari s’afegeix un centenar de termes relatius a la psiquiatria clínica (és a dir, als diferents tipus de trastorns mentals), a les teràpies, i a l’exploració i el diagnòstic psiquiàtrics. S’hi poden consultar termes com autoestigma, fotòpsia, patologia dual, patoplàstia, polaritat, signe de Russell, síndrome de les cames inquietes, trastorn neurocognitiu, etc. El diccionari es complementa amb un annex dels principals psicofàrmacs usats en psiquiatria.

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, francès, anglès i, en alguns casos, alemany; una definició, i, si escau, notes explicatives.

Els termes de nova incorporació procedeixen de la classificació d’etiquetes diagnòstiques de la cinquena edició del Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM-5) de l’Associació Americana de Psiquiatria. Es tracta d’un manual de referència en psicologia i psiquiatria per al diagnòstic de trastorns mentals que proporciona un llenguatge comú i un criteri estàndard per a la classificació i la codificació clínica d’aquest tipus de trastorns.

Aquesta segona edició del diccionari ha comptat amb la col·laboració d’especialistes de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. La primera edició del Diccionari de psiquiatria es va publicar en paper l’any 2007, coeditada per Elsevier-Doyma i el TERMCAT amb el patrocini d'Almirall, i el 2008 es va fer disponible en línia.

En el vessant social vinculat a l’atenció a les persones amb problemes de salut mental, el Diccionari de psiquiatria es complementa amb la Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions, elaborada en coautoria pel Departament de Salut i el TERMCAT i editada en línia pel TERMCAT el 2020.

El diccionari s’emmarca en la col·laboració que, des de fa anys, mantenen el TERMCAT i el Departament de Salut, que ha permès la difusió i l’estudi de la terminologia relacionada amb les ciències de la salut i la publicació de diversos diccionaris.

Aquest recull terminològic forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat. Entre aquests repertoris n’hi ha més d’una trentena de relacionats amb les ciències de la salut, i es poden destacar especialment la Terminologia del càncer, el Diccionari de malalties metabòliques. Obesitat i diabetis, la Termi-nologia de l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, la Terminologia de les malalties infeccioses, el Lèxic de malalties minoritàries i la Terminologia de la COVID-19, que es van editar amb motiu d’edicions precedents de La Marató de TV3. Tots els diccionaris en línia es poden consultar des del web del TERMCAT i els reculls de ciències de la salut també es poden consultar des del portal específic de ciències de la salut.