Actualitzem la infografia del calendari de vacunacions

Calendari vacunacions 2020

Arran de l’actualització del calendari de vacunacions de Catalunya, actualitzem també la infografia interactiva que permet accedir a les fitxes terminològiques incloses en el diccionari en línia Terminologia de les vacunes que fan referència a vacunes sistemàtiques.

La principal novetat del calendari aprovat aquest 2020 és la substitució de la tercera dosi de la vacuna anti-meningococ C conjugada, que s’administrava als 11-12 anys, per la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent, que, a banda de protegir contra el meningococ C, també ho fa contra els serogrups A, W i Y.   

Així, fent clic a la denominació vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent de la nova infografia, podeu accedir a la fitxa corresponent del diccionari, que conté la denominació sinònima vacuna contra el meningococ conjugada tetravalent, la denominació abreujada vacuna MACWY, els equivalents en castellà i en anglès, i també informació sobre el tipus de vacuna, tant pel que fa a l’origen biològic (es tracta d’una vacuna bacteriana) com pel que fa a la composició (vacuna inactivada).

A més a més, a la Terminologia de les vacunes, que conté un total de 135 termes, podreu consultar molta altra terminologia relacionada amb les vacunes, des de termes referents a vacunes no sistemàtiques (per exemple, vacuna antiamaríl·lica o vacuna antiràbica) fins a termes d’epidemiologia (eliminacióerradicació, etc.), d’immunologia (anticòsmemòria immunitària, etc.) o pròpiament de vacunologia (campanya de vacunacióvacuna conjugada, etc.).

Finalment, un altre material de referència sobre les denominacions d’aquest àmbit és el Criteri sobre les denominacions catalanes de vacunes, aprovat pel Consell Supervisor l’octubre de 2016, en què podeu consultar les normes que guien la creació dels noms de les vacunes, sistemàtiques i no sistemàtiques, en català, com ara la preferència entre les formes vacuna o vaccí, l’estructura general de les denominacions, l’ús del guionet o la manera de fer referència als diferents serogrups o serotips.