Ja es poden consultar en línia 200 termes actualitzats de fàrmacs

Imatge de les dues estudiants que han fet l'estudi

Fàrmacs com la cloroquina o el camrelizumab han fet el salt a l’actualitat en els últims mesos pel seu protagonisme en el tractament de la COVID-19. Són dos dels 200 termes de l’àmbit de la farmacologia que s’han revisat o creat de nou en el marc del projecte DEMCAT aquest any, gràcies a la col·laboració institucional amb estudiants.

Les fitxes d’aquests termes seran consultables en el diccionari en línia DEMCAT els propers dies, quan es faci efectiva l’actualització anual del diccionari. Però, mentrestant, des d’avui ja es pot accedir a aquesta informació mitjançant la consulta del treball de final de grau que l‘ha fet possible, el qual trobareu disponible en aquest enllaç.

Les encarregades de la revisió i l’actualització terminològica d’aquests termes han estat Carlota Cerrillo Moya i Clara Escala Crusells, estudiants de la Universitat Pompeu Fabra que han culminat el grau de Biologia Humana amb el treball Revisió i actualització de les entrades de fàrmacs indispensables en el nou Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). La seva recerca ha estat cotutoritzada des del TERMCAT i des de la Fundació Dr. Antoni Esteve.

La selecció dels fàrmacs inclosos en l’estudi s’ha fet a partir de criteris de rellevància farmacològica, referència històrica i extensió del consum. Una quinzena d’aquests fàrmacs s’estan fent servir en ús compassiu o en assaigs clínics en curs com a teràpies contra la COVID-19.

D’aquesta manera, el diccionari ha posat al dia la informació de termes com el camrelizumab, l’anticòs monoclonal humanitzat que s’ha utilitzat per fer front a la COVID-19; la cloroquina, un antipalúdic històric que també ha tingut un ús molt estès durant la pandèmia; o el cloroform, fàrmac d’importància històrica en l’entorn de la farmacologia.

L’acolliment d’estudiants s’emmarca en la cooperació institucional dins el projecte DEMCAT, gràcies a la qual els darrers anys diverses estudiants han pogut elaborar els seus treballs acadèmics sobre terminologia de ciències de la salut.

 

[Font: TERMCAT]