Presentació de la Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions

imatge de la presentació

Ahir, 18 de novembre, es va presentar, en un acte en format virtual, la Terminologia de l’atenció a la salut mental  i a les addiccions. Aquesta obra es va plantejar com una iniciativa des del Pla Director de Salut Mental, l’any 2016, per una intervenció decisiva de qui era llavors el conseller de Salut, Toni Comín, fet que va ser recordat durant la presentació.

De l’elaboració del diccionari se n’han encarregat el TERMCAT i el Departament de Salut, gràcies a un acord amb aquest Departament, amb la col·laboració del Pla Director de Salut Mental i Addiccions (PDSMA) i de les societats mèdiques Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT) de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de les Balears.

La presentació va ser conduïda per Judith Usall, presidenta de la SOCDEMCAT, i hi van intervenir Jordi Blanch, director del PDSMA; Josep Ramos, exconsultor del PDSMA (i  també assessor científic d’una altra obra terminològica, el Diccionari de bioètica); i, finalment, Anna Nin, terminòloga del TERMCAT, que ha portat el pes de la redacció del diccionari en la fase final.

En el transcurs de la sessió es va explicar el contingut i l’estructura de l’obra, que reuneix 264 entrades referides a aspectes comunitaris, de prevenció i d’atenció centrada en les persones, d’acord amb una consideració de la salut que entengui les possibilitats i les limitacions de les persones i, sobretot, la seva capacitat d’aportar valor a la comunitat. Els conceptes estan estructurats entorn de 10 eixos temàtics: epidemiologia, promoció i prevenció, tractament, rehabilitació i recuperació, entorn, aspectes ètics, aspectes legals, organització dels serveis d’atenció, model d’atenció i tractament. Tot plegat fa que aquesta terminologia sigui també molt útil per a l’ordenació dels serveis d’atenció a la salut mental.

Des del punt de vista terminològic, les entrades incorporen, a més dels descriptors i les definicions, sinonímia i equivalències en castellà, francès i anglès i, sovint, notes per a aclarir conceptualment les definicions. Els ponents van destacar el valor informatiu i complementari d’aquestes notes com una de les aportacions més sòlides de l’obra.

 

Oriol Ramis, membre de la SOCDEMCAT