El TERMCAT actualitza en línia el Lèxic de fàrmacs

Actualització del Lèxic de fàrmacs

Amb la voluntat d’oferir repertoris de terminologia permanentment actualitzats, el TERMCAT ha incorporat al Lèxic de fàrmacs en línia les noves denominacions comunes internacionals de principis actius farmacèutics aprovades per l’Organització Mundial de la Salut durant l’any 2019. S’hi poden consultar els noms oficials, no comercials, de principis actius farmacèutics com ara fremanezumab, macimorelina, pegvaliasa i talazoparib, entre d’altres.

Especialistes del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona han seleccionat la nova nomenclatura i el TERMCAT s’ha encarregat de la revisió terminològica.

El Lèxic de fàrmacs conté més de tres mil termes, amb la denominació catalana i la categoria lèxica; els equivalents en castellà, francès i anglès; les accions terapèutiques o els mecanismes d'acció més habituals de cada principi actiu (antibiòtic, immunomodulador, antivíric, etc.), i el número CAS, una identificació numèrica, única per a cada compost químic, que atorga el Servei de Resums Químics (Chemical Abstracts Service, CAS), la divisió d’informació de la Societat Americana de Química. Aquest lèxic va ser editat en paper el 2008 pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i s’actualitza anualment en línia amb les denominacions de nous fàrmacs que es van aprovant.

Les denominacions s’hi poden consultar a partir del català, el castellà, el francès i l’anglès, i també a partir de les accions terapèutiques. Així mateix, s’hi poden consultar separadament en l'apartat Noves incorporacions les noves denominacions de fàrmacs aprovades durant el 2019.

El recull forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 150 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.