El TERMCAT participa en un seminari web brasiler sobre la terminologia del coronavirus

El TERMCAT participa en un seminari web brasiler sobre la terminologia del coronavirus

Divendres passat, dia 17 de juliol, el TERMCAT va participar en un seminari web, titulat "A linguagem em tempos da COVID-19" (Llenguatge en temps de COVID-19). La terminòloga M. Antònia Julià va intervenir-hi amb la presentació Terminologia e medicina. O dicionário online Termes del coronavirus, en què va explicar les activitats del Centre de Terminologia, amb un esment detallat de les actuacions fetes per a satisfer les necessitats terminològiques sorgides arran de la pandèmia: atenció de consultes, publicació d’apunts divulgatius i elaboració del diccionari Termes del coronavirus.

En el mateix seminari van parlar la professora Maria José Finatto i el professor Márcio Sales Santiago, que va exposar la seva col·laboració en el diccionari Termes del coronavirus, consistent en la compleció dels equivalents en portuguès (varietat del Brasil).

El seminari web va ser una iniciativa de l’Hospital Universitari Onofre Lopes (HUOL), de la Universidad Federal del Rio Grande del Norte (UFRN), dins del projecte Sexta (Cesta) da Ciência, en què es pretén oferir a la societat brasilera la visió, des de diversos àmbits del coneixement, dels efectes de la pandèmia en la societat, tant globalment com localment.