El TERMCAT publica una nova actualització del Lèxic de fàrmacs

imatge al·legòrica

El TERMCAT publica en línia una actualització del Lèxic de fàrmacs que incorpora les noves denominacions comunes internacionals de principis actius farmacèutics aprovades per l’Organització Mundial de la Salut durant l’any 2022. S’hi poden consultar els noms oficials, no comercials, de principis actius com ara difelikefalina, eladocagen exuparvovec, inebilizumab, tecovirimat, entre d’altres.

La selecció de la nomenclatura objecte d’actualització ha anat a càrrec d’especialistes del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB) i el TERMCAT s’ha encarregat de la revisió terminològica de les noves entrades.

El Lèxic de fàrmacs conté més de tres mil termes, amb la denominació catalana i la categoria lèxica; els equivalents en espanyol, francès i anglès; les accions terapèutiques o els mecanismes d'acció més habituals de cada principi actiu (antineoplàstic, immunomodulador, antivíric, etc.), i el número CAS, una identificació numèrica única per a cada compost químic que atorga el Servei de Resums Químics (Chemical Abstracts Service, CAS), la divisió d’informació de la Societat Americana de Química.

Així mateix, s’hi poden consultar separadament en l'apartat “Noves incorporacions” les noves denominacions de fàrmacs aprovades durant el 2022. També inclou els criteris aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT per a denominar en català les substàncies farmacèutiques, en els quals es fonamenta la versió catalana dels fàrmacs que tenen entrada en aquesta obra.

Aquest lèxic va ser editat en paper el 2008 pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i s’actualitza anualment en línia amb les denominacions de nous fàrmacs que es van aprovant.

Aquest recurs terminològic s’emmarca en la col·laboració que, des de fa anys, mantenen el TERMCAT i el Departament de Salut, que ha permès la difusió i l’estudi de la terminologia relacionada amb les ciències de la salut i la publicació de diversos diccionaris.

El Lèxic de fàrmacs forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 170 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.