Back to top

Diccionari de sinologia

Presentació
biòpsia per punció biòpsia per punció

Tècniques diagnòstiques > Proves complementàries

 • ca  biòpsia amb agulla gruixuda, n f
 • ca  biòpsia per punció, n f sin. compl.
 • ca  BAG, n f sigla
 • es  biopsia con aguja gruesa
 • es  biopsia por punción
 • es  BAG sigla
 • fr  biopsie au trocart
 • it  biopsia con ago a scatto
 • it  microbiopsia
 • en  core biopsy
 • en  core needle biopsy
 • en  CB sigla
 • en  CNB sigla

Tècniques diagnòstiques > Proves complementàries

Definició
Biòpsia en què s'obté teixit de parènquima mamari per mitjà d'una agulla gruixuda.

Nota

 • Abans de fer la biòpsia amb agulla gruixuda cal localitzar la zona que es vol biopsiar.
biòpsia peroperatòria biòpsia peroperatòria

Tècniques diagnòstiques > Proves complementàries

 • ca  biòpsia peroperatòria, n f
 • ca  biòpsia intraoperatòria, n f sin. compl.
 • es  biopsia intraoperatoria
 • es  biopsia peroperatoria
 • fr  biopsie chirurgicale
 • it  biopsia intraoperatoria
 • en  surgical biopsy

Tècniques diagnòstiques > Proves complementàries

Definició
Biòpsia en què l'obtenció i l'anàlisi de la mostra es duen a terme en el context de la intervenció quirúrgica.

Nota

 • El resultat de la biòpsia peroperatòria condiciona les decisions quirúrgiques immediates.
biòpsia selectiva del gangli sentinella biòpsia selectiva del gangli sentinella

Tractament > Cirurgia

 • ca  biòpsia selectiva del gangli sentinella, n f
 • es  biopsia selectiva del ganglio centinela
 • fr  biopsie sélective du ganglion sentinelle
 • it  biopsia selettiva del linfonodo sentinella
 • en  selective biopsy of sentinel node

Tractament > Cirurgia

Definició
Biòpsia dirigida al gangli sentinella mitjançant el marcatge de l'estructura amb un isòtop radioactiu.
bioxip de DNA bioxip de DNA

Conceptes generals

 • ca  bioxip de DNA, n m
 • ca  matriu de DNA, n f
 • es  biochip de ADN
 • es  chip de ADN
 • es  matriz de ADN
 • es  matriz génica
 • es  microchip de ADN
 • es  micromatriz de ADN
 • fr  microréseau à ADN
 • it  chip a DNA
 • it  microarray di DNA
 • en  biochip
 • en  DNA array
 • en  DNA biochip
 • en  DNA chip
 • en  DNA microarray
 • en  gene array
 • en  gene chip
 • en  gene microarray
 • en  microarray

Conceptes generals

Definició
Bioxip que s'utilitza per a l'anàlisi de fragments de DNA, especialment per a la identificació i la seqüenciació de mostres de DNA i per a l'estudi de l'expressió gènica.
bleomicina bleomicina

Tractament > Quimioteràpia

 • ca  bleomicina, n f
 • es  bleomicina
 • fr  bléomycine
 • it  bleomicina
 • en  bleomycin

Tractament > Quimioteràpia

Definició
Fàrmac amb acció terapèutica antineoplàstica i antibiòtica glucopeptídica.
blocatge limfàtic blocatge limfàtic

Patologia mamària > Malalties malignes

 • ca  blocatge limfàtic, n m
 • es  bloqueo linfático
 • fr  blocage lymphatique
 • it  blocco linfatico
 • en  lymphatic blockage
 • en  lymphatic obstruction

Patologia mamària > Malalties malignes

Definició
Alteració de la circulació limfàtica.

Nota

 • El blocatge limfàtic pot ésser secundari al càncer, a una malaltia infecciosa o a una intervenció quirúrgica.
blocatge limfàtic axil·lar blocatge limfàtic axil·lar

Patologia mamària > Malalties malignes

 • ca  blocatge limfàtic axil·lar, n m
 • es  bloqueo linfático axilar
 • fr  blocage lymphatique axillaire
 • it  blocco linfatico ascellare
 • en  axillary lymphatic obstruction

Patologia mamària > Malalties malignes

Definició
Blocatge limfàtic causat per l'afectació metastàtica dels ganglis axil·lars.

Nota

 • El blocatge limfàtic axil·lar pot ser la causa d'un fals negatiu en la tècnica del gangli sentinella.
bomba de cobalt bomba de cobalt

Tractament > Radioteràpia

 • ca  bomba de cobalt, n f
 • es  bomba de cobalto
 • fr  bombe au cobalt
 • it  unità di cobalto
 • en  cobalt unit

Tractament > Radioteràpia

Definició
Aparell que genera radiacions gamma a partir d'una font de cobalt 60.

Nota

 • Les bombes de cobalt generen una radiació d'energia elevada que s'utilitza en el tractament de càncer per mitjà de radioteràpia externa.
botó mamari botó mamari

Anatomia mamària

 • ca  botó mamari, n m
 • es  botón mamario
 • fr  bouton mammaire
 • it  bottone mammario
 • en  breast bud

Anatomia mamària

Definició
Botó situat darrere l'arèola mamària constituït per un nòdul tou, mòbil i de consistència uniforme que es presenta durant el desenvolupament dels infants.

Nota

 • El botó mamari es pot presentar com un signe de pubertat precoç i pot involucionar espontàniament. Apareix durant l'estadi II de Tanner.
braquiteràpia braquiteràpia

Tractament > Radioteràpia

 • ca  braquiteràpia, n f
 • ca  radioteràpia interna, n f
 • es  braquiterapia
 • es  radioterapia interna
 • fr  curiethérapie
 • it  brachiterapia
 • en  brachytherapy
 • en  internal radiation therapy

Tractament > Radioteràpia

Definició
Tècnica de radioteràpia en què es col·loca un isòtop radioactiu com a font emissora de radiacions ionitzants prop de la lesió tumoral per a aconseguir una dosi alta de radiació en una zona molt localitzada i precisa, sense afectació significativa de les estructures circumdants.

Nota

 • La braquiteràpia pot ser d'aplicació externa (braquiteràpia superficial), dins una cavitat (braquiteràpia intracavitària), dins el lumern (braquiteràpia endoluminal) o dins mateix d'un òrgan o teixit (braquiteràpia intersticial). Es fa servir per a tractar el càncer de cèrvix, de pròstata, de mama o de pell, ja sigui com a teràpia única o en combinació amb altres teràpies (cirurgia, radioteràpia externa i quimioteràpia).