Back to top

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
equació entre magnituds equació entre magnituds

Magnituds i unitats

 • ca  equació entre magnituds, n f
 • es  ecuación entre magnitudes
 • fr  équation aux grandeurs
 • pt  equação das grandezas
 • en  quantity equation
 • cod  1.22

Magnituds i unitats

Definició
Relació matemàtica entre magnituds d'un sistema de magnituds determinat, independent de les unitats de mesura.

Exemple 1: Q1 = ζ Q2 Q3 on Q1, Q2 i Q3 representen diferents magnituds i on ζ és un factor numèric.

Exemple 2: T = (1/2) 2, on T és l'energia cinètica i υ la velocitat d'una partícula especificada de massa m.

Exemple 3: n = It/F on n és la quantitat de substància d'un component univalent, I és el corrent elèctric, t és la durada de l'electròlisi i F és la constant de Faraday.

equació entre unitats equació entre unitats

Magnituds i unitats

 • ca  equació entre unitats, n f
 • es  ecuación entre unidades
 • fr  équation aux unités
 • pt  equação das unidades
 • en  unit equation
 • cod  1.23

Magnituds i unitats

Definició
Relació matemàtica entre unitats bàsiques, unitats derivades coherents o altres unitats de mesura.

Exemple 1: Per a les magnituds de l'exemple 1 de 1.22, [Q1] = [Q2] [Q3] on [Q1], [Q2] i [Q3] representen respectivament les unitats de Q1, Q2 i Q3, sempre que aquestes unitats estiguin en un sistema coherent d'unitats.

Exemple 2: J := kg m2/s2, on J, kg, m i s són respectivament els símbols del joule, kilogram, metre i segon. (El símbol := significa 'és per definició igual a', tal com s'indica en les sèries ISO 80000 i IEC 80000).

Exemple 3: 1 km/h = (1/3,6) m/s.
equació entre valors numèrics equació entre valors numèrics

Magnituds i unitats

 • ca  equació entre valors numèrics, n f
 • es  ecuación entre valores numéricos
 • fr  équation aux valeurs numériques
 • pt  equação dos valores numéricos
 • en  numerical quantity value equation
 • en  numerical value equation sin. compl.
 • cod  1.25

Magnituds i unitats

Definició
Relació matemàtica entre valors numèrics, fonamentada en una equació entre magnituds determinada i unitats de mesura especificades.

Exemple 1: Per a les magnituds de l'exemple 1 de 1.22, {Q1} = ζ {Q2} {Q3}, on {Q1}, {Q2} i {Q3} representen respectivament els valors numèrics de Q1, Q2 i Q3 quan s'expressen en unitats de base o en unitats derivades coherents o les dues.

Exemple 2: Per a l'equació de l'energia cinètica d'una partícula T = (1/2) 2, si m = 2 kg i υ = 3 m/s, llavors {T} = (1/2) x 2 x 32 és una equació entre valors numèrics que dona el valor numèric 9 a T en joules.
 • ca  error, n m
 • ca  error de mesura, n m sin. compl.
 • es  error
 • es  error de medida sin. compl.
 • fr  erreur
 • fr  erreur de mesure sin. compl.
 • pt  erro
 • pt  erro de medição sin. compl.
 • en  error
 • en  error of measurement sin. compl.
 • en  measurement error sin. compl.
 • cod  2.16

Mesuraments

Definició
Diferència entre el valor mesurat d'una magnitud i el valor de referència d'una magnitud.

Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.

Nota

 • 1.El concepte d'error de mesura pot utilitzar-se:
  a) quan existeix un valor de referència d'una magnitud únic al qual referir-se, cosa que es produeix quan es fa un calibratge mitjançant un patró de mesura on el valor mesurat té un incertesa de mesura negligible o si es dona un valor convencional; en aquest cas, l'error de mesura és conegut, i
  b) si se suposa que el mesurand és representat per un valor veritable únic o un conjunt de valors veritables d'interval negligible; en aquest cas, l'error de mesura és desconegut.

  Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.
 • 2. No s'ha de confondre l'error de mesura amb un error de producció o un error humà.
error aleatori error aleatori

Mesuraments

 • ca  error aleatori, n m
 • ca  error aleatori de mesura, n m sin. compl.
 • es  error aleatorio
 • es  error aleatorio de medida sin. compl.
 • fr  erreur aléatoire
 • pt  erro aleatório
 • en  random error
 • en  random error of measurement sin. compl.
 • en  random measurement error sin. compl.
 • cod  2.19

Mesuraments

Definició
Component de l'error de mesura que, en mesuraments repetits, varia de manera imprevisible.

Nota

 • 1. El valor de referència d'una magnitud per a un error aleatori és la mitjana que resultaria d'un nombre infinit de mesuraments repetits del mateix mesurand.

  Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.
 • 2. Els errors aleatoris de mesura d'un conjunt de mesuraments repetits tenen una distribució que pot resumir-se per la seva esperança matemàtica, generalment suposada nul·la, i per la seva variància.
 • 3. L'error aleatori de mesura és igual a la diferència entre l'error de mesura i l'error sistemàtic.
error aleatori de mesura error aleatori de mesura

Mesuraments

 • ca  error aleatori, n m
 • ca  error aleatori de mesura, n m sin. compl.
 • es  error aleatorio
 • es  error aleatorio de medida sin. compl.
 • fr  erreur aléatoire
 • pt  erro aleatório
 • en  random error
 • en  random error of measurement sin. compl.
 • en  random measurement error sin. compl.
 • cod  2.19

Mesuraments

Definició
Component de l'error de mesura que, en mesuraments repetits, varia de manera imprevisible.

Nota

 • 1. El valor de referència d'una magnitud per a un error aleatori és la mitjana que resultaria d'un nombre infinit de mesuraments repetits del mateix mesurand.

  Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.
 • 2. Els errors aleatoris de mesura d'un conjunt de mesuraments repetits tenen una distribució que pot resumir-se per la seva esperança matemàtica, generalment suposada nul·la, i per la seva variància.
 • 3. L'error aleatori de mesura és igual a la diferència entre l'error de mesura i l'error sistemàtic.
error de mesura error de mesura

Mesuraments

 • ca  error, n m
 • ca  error de mesura, n m sin. compl.
 • es  error
 • es  error de medida sin. compl.
 • fr  erreur
 • fr  erreur de mesure sin. compl.
 • pt  erro
 • pt  erro de medição sin. compl.
 • en  error
 • en  error of measurement sin. compl.
 • en  measurement error sin. compl.
 • cod  2.16

Mesuraments

Definició
Diferència entre el valor mesurat d'una magnitud i el valor de referència d'una magnitud.

Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.

Nota

 • 1.El concepte d'error de mesura pot utilitzar-se:
  a) quan existeix un valor de referència d'una magnitud únic al qual referir-se, cosa que es produeix quan es fa un calibratge mitjançant un patró de mesura on el valor mesurat té un incertesa de mesura negligible o si es dona un valor convencional; en aquest cas, l'error de mesura és conegut, i
  b) si se suposa que el mesurand és representat per un valor veritable únic o un conjunt de valors veritables d'interval negligible; en aquest cas, l'error de mesura és desconegut.

  Nota de la versió catalana: Es tracta d'un valor de referència metrològic, no biològic.
 • 2. No s'ha de confondre l'error de mesura amb un error de producció o un error humà.
error de mesura en un punt de control error de mesura en un punt de control

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  error de mesura en un punt de control, n m
 • ca  error en un punt de control, n m sin. compl.
 • es  error en un punto de control
 • fr  erreur au point de contrôle
 • pt  erro no ponto de controlo
 • en  datum error
 • en  datum measurement error sin. compl.
 • cod  4.27

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Error de mesura d'un instrument de mesura o sistema de mesura per a un valor mesurat determinat.
error de mesura màxim permès error de mesura màxim permès

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  error de mesura màxim permès, n m
 • ca  límit d'error, n m sin. compl.
 • es  error máximo permitido
 • es  error máximo tolerado sin. compl.
 • fr  erreur maximale tolérée
 • fr  limite d'erreur sin. compl.
 • pt  erro máximo admissível
 • en  limit of error
 • en  maximum permissible error sin. compl.
 • en  maximum permissible measurement error sin. compl.
 • cod  4.26

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Valor extrem de l'error de mesura, en relació amb un valor de referència d'una magnitud conegut, que és tolerat per les especificacions o els reglaments per a un mesurament, un instrument de mesura o un sistema de mesura determinats.

Nota

 • 1. Els termes error de mesura màxim permès o límit d'error són, en general, utilitzats quan hi ha dos valors extrems.
 • 2. No s'ha d'emprar el terme tolerància per designar l'error de mesura màxim permès.
error en el zero error en el zero

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  error en el zero, n m
 • es  error de cero
 • fr  erreur à zéro
 • pt  erro no zero
 • en  zero error
 • cod  4.28

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Error de mesura en un punt de control quan el valor mesurat especificat és zero.

Nota

 • No s'ha de confondre l'error en el zero amb l'absència d'error de mesura.