Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
 • ca  balança, adj
 • es  libra, adj
 • en  scales, adj

Definició
Balança és el signe del zodíac que tenen les persones que han nascut entre el 23 de setembre i el 21 d'octubre.
Libra es el signo del zodiaco que tienen las personas que han nacido entre el 23 de Septiembre y el 21 de Octubre.
The Scales is the zodiac sign for people who were born between September 23rd and October 21st.
 • ca  balança, n f
 • es  balanza, n f
 • en  scales, n

Definició
Una balança és un objecte que es fa servir per pesar. Hi ha diferents tipus de balances, algunes serveixen per pesar quantitats petites i d'altres serveixen per pesar-nos a nosaltres mateixos. Per exemple, podem pesar la fruita, la carn, el peix, els llegums...
Una balanza es un objeto que se usa para pesar. Hay diferentes tipos de balanzas, algunas sirven para pesar cantidades pequeñas y en otras nos podemos pesar nosotros mismos. Por ejemplo: podemos pesar fruta, carne, pescado, verduras...
Scales are used for weighing things. There are different types of scales, some are used to weigh small amounts and others are used to weigh ourselves. For example, we can weigh fruit, meat, fish, and beans...
 • ca  bisturí, n m
 • es  bisturí, n m
 • en  scalpel, n

Definició
Un bisturí és una mena de ganivet petit que fan servir els cirurgians i les cirurgianes quan han d'operar, per tallar la pell i alguna part del cos humà.
Un bisturí es una especie de cuchillo pequeño que usan los cirujanos y cirujanas cuando tienen que operar. Lo utilizan para cortar la piel y alguna parte del cuerpo humano.
A scalpel is a kind of small knife used by surgeons when they have to operate, to cut the skin and certain parts of the human body.
 • ca  brúixola, n f
 • es  brújula, n f
 • en  compass, n

Definició
Una brúixola és un objecte semblant a un rellotge que serveix per orientar-nos i marcar el nord, el sud, l'est i l'oest. Té una busca que sempre assenyala el nord i, si ens perdem, sempre podem saber on és el nord. Els i les excursionistes i els aventurers i les aventureres porten una brúixola per orientar-se i no perdre's.
Una brújula es un objeto parecido a un reloj que sirve para orientarnos y señalar el Norte, Sur, Este y Oeste. Tiene una aguja que siempre señala el Norte y, si nos perdemos, siempre podemos saber dónde está el Norte. Los y las excursionistas y los aventureros y aventureras llevan brújulas para orientarse y no perderse.
A compass is an object similar to a clock that we use to guide us and show which way is North, South, East and West. It has a pointer that always points to the North so if we get lost, we can always tell where the North is. Hikers and adventurers always carry a compass to orientate themselves and not get lost.