Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
 • ca  electricitat, n f
 • es  electricidad, n f
 • en  electricity, n

Definició
L'electricitat és l'energia que passa a través dels fils de les torres d'electricitat i que arriba a les cases pels cables i els endolls. Gràcies a l'electricitat tenim llum, i la nevera, el televisor o l'ordinador funcionen. Si toquem un endoll, ens podem enrampar perquè hi ha electricitat.
La electricidad es la energía que pasa a través de los hilos de las torres de electricidad y que llega a las casas a través de cables y enchufes. Gracias a la electricidad tenemos luz, y también hace que la nevera, el televisor o el ordenador funcionen. Si metemos los dedos en un enchufe podemos electrocutarnos porque hay electricidad.
Electricity is the energy that passes through the wires of electric pylons and reaches our homes by cables, sockets and plugs. Thanks to electricity we have light, and it makes the refrigerator, the TV and the computer work. If we touch a socket, we can get a shock because there is electricity.
 • ca  energia, n f
 • es  energía, n f
 • en  energy, n

Definició
L'energia és la força per poder fer alguna activitat. Nosaltres necessitem energia per nedar, córrer, jugar a bàsquet, etc. Els aliments ens donen energia.
La energía es la fuerza necesaria para hacer alguna actividad. Necesitamos energía para nadar, correr, jugar al básquet, etc. Los alimentos nos dan energía.
Energy is the force needed in order to do an activity. We need energy to swim, run, play basketball, etc. Food gives us energy.
 • ca  energia, n f
 • es  energía, n f
 • en  energy, n

Definició
L'energia és una força per fer funcionar aparells, com ara la rentadora, l'ordinador o el forn. Hi ha diferents tipus d'energia, com l'energia elèctrica o l'energia solar.
La energía es una fuerza que hace funcionar aparatos como la lavadora, el ordenador o el horno. Hay diferentes tipos de energía, como la energía eléctrica o la energía solar.
Energy is a power to make appliances such as washing machines, computers and cookers work. There are different types of energy, such as electricity or solar energy.
 • ca  escola, n f
 • es  escuela, n f
 • en  school, n

Definició
Una escola és un lloc on van els nens i les nenes per aprendre a llegir, escriure, pintar, fer matemàtiques i moltes altres coses més. Els i les mestres fan classe en aules de l'escola, on hi ha cadires, taules i una pissarra. A les escoles també hi ha una biblioteca, un gimnàs, aules d'informàtica, lavabos i pati. En algunes escoles també hi ha un menjador per dinar. A l'escola fem amics i amigues, i ens divertim. També hi ha escoles només de música, de futbol o d'anglès.
Una escuela es un lugar al que van los niños y niñas para aprender a leer, escribir, pintar, hacer matemáticas y muchas cosas más. Los profesores y profesoras dan clase en las aulas de la escuela, donde hay sillas, mesas y una pizarra. En las escuelas también hay una biblioteca, un gimnasio, aulas de informática, lavabos y patio. En algunas escuelas también hay un comedor para comer. En la escuela hacemos amigos y amigas y nos divertimos. También hay escuelas donde sólo enseñan música, fútbol o inglés.
A school is a place where boys and girls go to learn to read, write, paint, do mathematics and many other things. The teachers do the classes in the classrooms, where there are chairs, desks and a blackboard. In schools there is also a library, a gymnasium, computer rooms, toilets and a playground. Some schools have a dining room where you have your lunch. At school we make friends, and we have fun. There are also schools just for music, or football or English.
 • ca  espai, n m
 • es  espacio, n m
 • en  space, n

Definició
L'espai és un lloc molt gran, que no s'acaba mai, on hi ha els planetes, les estrelles, els satèl·lits i les galàxies.
El espacio es un lugar muy grande que nunca se acaba, donde hay planetas, estrellas, satélites y galaxias.
Space is a very large place that never ends, where there are planets, stars, satellites and galaxies.
 • ca  estel, n m
 • es  estrella, n f
 • en  star, n

Definició
Un estel és una estrella lluminosa. Els estels els veiem brillar de nit al cel, com l'estel polar. A l'espai hi ha estels de moltes mides diferents. Els estels estan formats de gas. Per a nosaltres, l'estel més important és el Sol, encara que no sembli una estrella com les altres. A l'Univers, però, hi ha milions d'estels. Estel i estrella són paraules que, quan parlem o escrivim, es poden canviar i tenen aquest mateix significat.
Una estrella es luminosa. Las estrellas las vemos brillar por la noche en el cielo, como la Estrella Polar. En el espacio hay estrellas de muchos y diferentes tamaños. Las estrellas están formadas de gas. Para nosotros, la estrella más importante es el Sol, aunque no parezca una estrella como las otras. En el Universo, en cambio, hay millones de estrellas.
A pole star is a luminous star. We can see the stars, such as a pole star, shining in the sky at night. In space there are many different sizes of stars. Pole stars are made of gas. For us, the most important star is the Sun, although it doesn't look like a star, not like the others. But in the universe there are millions of stars. Pole stars and stars are words which when we speak or write, we can use one or the other and they have the same meaning.
 • ca  experiment, n m
 • es  experimento, n m
 • en  experiment, n

Definició
Un experiment és una prova que fem per veure o comprovar alguna cosa. Els científics i les científiques fan experiments. Un experiment pot ser, per exemple, barrejar elements per observar si reaccionen, observar quins materials suren a l'aigua, comprovar si la gravetat existeix, etc. A partir dels experiments podem estudiar i descobrir coses noves. Els experiments es poden fer en molts llocs, com ara a casa, a l'escola o en laboratoris.
Un experimento es una prueba que hacemos para ver o comprobar alguna cosa. Los científicos y científicas hacen experimentos. Un experimento puede ser, por ejemplo, mezclar elementos para observar si reaccionan, observar los materiales que flotan en el agua, comprobar si existe la gravedad, etc. A partir de los experimentos podemos estudiar y descubrir cosas nuevas. Los experimentos se pueden hacer en muchos sitios, como en casa, en escuelas o en laboratorios.
An experiment is a test that we do to look at or check something. Scientists do experiments. An experiment can be, for example, mixing elements together to see if they react, observing what materials will float on water, check if gravity exists, etc. Experiments can be done in lots of places, such as at home, at school or in laboratories.