Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
 • ca  mapa, n m
 • es  mapa, n m
 • en  map, n

Definició
Un mapa és un full on hi ha indicats els camins, les carreteres, les muntanyes i els rius d'un país o d'una illa. També hi ha mapes dels carrers d'una ciutat, o dels mars que hi ha en un lloc, etc. El mapa serveix per saber on som, on volem anar i per guiar-nos sobretot en els llocs que no coneixem. Quan viatgem, fem servir un mapa per no perdre'ns. Els pirates també feien servir mapes per trobar els tresors.
Un mapa es una hoja en la que se indican caminos, carreteras, montañas y ríos de un país o una isla. También hay mapas de las calles de una ciudad, o de los mares que hay en un sitio, etc. El mapa sirve para saber dónde estamos, dónde queremos ir y sobre todo para guiarnos en sitios que no conocemos. Cuando viajamos usamos un mapa para no perdernos. Los piratas también usaban mapas para buscar los tesoros.
A map is a sheet of paper that shows where there are paths, roads, mountains and rivers of a country or an island. There are also maps of the streets of a city, or of seas in one place, etc. We use maps to find out where we are, where we want to go and to guide us, especially in places that we don't know very well. When we travel, we use a map so that we don't get lost. Pirates also used maps to find treasure.
 • ca  mar, n m
 • es  mar, n m
 • en  sea, n

Definició
Hi ha diferents mars, uns tenen l'aigua més freda i d'altres més calenta. Cadascun dels mars té un nom. Nosaltres ens solem banyar a la mar Mediterrània. A vegades, diem que anem a mar per dir que anem a la platja a banyar-nos, jugar, passejar o pescar.
Hay diferentes mares, unos tienen el agua mas fría y otros más caliente. Cada uno de los mares tiene un nombre. Nosotros nos solemos bañar en el mar Mediterráneo.
There are different kinds of seas, some have colder water and others are warmer. Each sea has a name. In Catalonia we swim in the Mediterranean sea. Sometimes, we say we're off to the sea when we're going to the beach for a swim or to play, walk or fish.
 • ca  mar, n m, f
 • es  mar, n m, f
 • en  sea, n

Definició
El mar (o la mar) és aigua salada que hi ha en alguns llocs de la Terra. Al món, hi ha més mar que terra. El mar es veu de color blau, gris o verd. Molts animals marins, com ara els peixos, les estrelles de mar, els crancs, les tortugues marines, els dofins, els pops, les balenes, coralls, etc., viuen al mar. I també hi viuen moltes algues. Les persones ens banyem al mar, sobretot a l'estiu. Els vaixells, les barques i els velers naveguen pel mar.
El mar (o la mar) es agua salada que hay en algunos lugares de la Tierra. En el mundo hay más mar que tierra. El mar se ve de color azul, gris o verde. Muchos animales marinos, como los peces, las estrellas de mar, los cangrejos, las tortugas marinas, los delfines, los pulpos, las ballenas, los corales, etc., viven en el mar, y también muchas algas. Las personas nos bañamos en el mar, sobre todo en verano. Los barcos, las barcas y los veleros navegan por el mar.
The Sea is salt water that can be found in some places on Earth. In the world, there is more sea than land. The sea looks blue, grey or green. Many marine animals such as fish, starfish, crabs, sea turtles, dolphins, octopuses, whales, corals, etc., live in the sea as well as lots of types of seaweed. People swim in the sea, especially in the summer. Big ships, boats and yachts sail around the sea.
 • ca  memòria, n f
 • es  memoria, n f
 • en  memory, n

Definició
La memòria és el que usem per recordar les coses. La memòria guarda els pensaments. Quan ens hem d'aprendre una cosa, com ara un poema, fem servir la memòria per poder-lo recitar.
La memoria es lo que usamos para recordar las cosas. La memoria guarda los pensamientos. Cuando tenemos que aprendernos algo, por ejemplo un poema, tenemos que usar la memoria para poder recitarlo.
Memory is what we use to remember things. The memory can store our thoughts. When we learn something, such as a poem, we use our memory so that we can recite it.
 • ca  microscopi, n m
 • es  microscopio, n m
 • en  microscope, n

Definició
Un microscopi és un aparell que serveix per veure les coses molt i molt petites que no podem veure sense utilitzar-lo, com ara els bacteris. Els científics i les científiques solen fer servir el microscopi als laboratoris.
Un microscopio es un aparato que sirve para ver las cosas muy pero que muy pequeñas, que no podríamos ver con la vista, como las bacterias. Los científicos y científicas suelen utilizar los microscopios en los laboratorios.
A microscope is a device we use to look at very tiny things that we can't see without using one, such as bacteria. Scientists often use microscopes in laboratories.
 • ca  món, n m
 • es  mundo, n m
 • en  world, n

Definició
El món és el planeta on vivim les persones i la resta d'éssers vius, i es diu Terra. El món és l'únic planeta on hi ha vida i des de l'espai es veu blau, verd i marró. El món és com una bola, envoltada d'atmosfera, que dóna voltes a l'entorn del Sol. Per això, quan en una banda del món és de dia, a l'altra banda és de nit. Al món hi ha continents, països, ciutats i pobles, i també muntanyes, rius i mars.
El mundo es el planeta donde vivimos las personas y los demás seres vivos, y se llama "Tierra". El mundo es el único planeta donde hay vida y desde el espacio se ve azul, verde y marrón. El mundo es como una bola, rodeada de atmósfera, que da vueltas alrededor del Sol. Por eso, cuando en una parte del mundo es de día, en la otra es de noche. En el mundo hay contienentes, países, ciudades y pueblos, y también montañas, ríos y mares.
The world is the planet we live on along with all the other living things, and it is called Earth. The world is the only planet where there is life and which from space, looks blue, green and brown. The world is like a ball, surrounded by the Earth's atmosphere, and spinning around the Sun. So, when it is day on one side of the world, on the other side it is night. In the world there are continents, countries, cities and towns, and also mountains, rivers and seas.
 • ca  mort, n f
 • es  muerte, n f
 • en  death, n

Definició
La mort és quan s'acaba la vida. Tots els éssers vius ens morim: els humans, els animals i les plantes. Quan ens morim, el cor es para i no respirem. Les persones i els animals es poden morir per motius diferents, com ara de vells, per malaltia, perquè tenen un accident greu o perquè els maten.
La muerte llega cuando se acaba la vida. Todos los seres vivos nos morimos: humanos, animales y plantas. Cuando nos morimos, el corazón se para y dejamos de respirar. Las personas y los animales se pueden morir por diferentes motivos, como de viejos, por enfermedad, porque tienen un accidente grave o porque los matan.
Death is when life ends. All living beings die: humans, animals and plants. When we die, our heart stops and we don't breathe. People and animals can die for different reasons, such as old age, illness, because of a serious accident or because they were killed.
 • ca  mort | morta, adj
 • es  muerto | muerta, adj
 • en  dead, adj

Definició
Un mort és una persona que ha deixat de viure.
Diem que un ésser viu és mort o que una persona és morta quan ha perdut la vida.
A dead person is someone who is no longer living. We say that a living being is dead or that a person is dead when they have lost their
 • ca  moviment, n m
 • es  movimiento, n m
 • en  movement, n

Definició
Algú o alguna cosa fa un moviment quan fa un gest o es mou. Nosaltres podem jugar, córrer i nedar perquè el nostre cos es mou. Podem fer moviments amb les extremitats per ballar, saltar i caminar. També hi ha moltes coses que es poden moure perquè algú o alguna cosa les mou: els avions, els núvols, els molins de vent, la Terra, etc.
Alguien o algo hace un movimiento cuando hace un gesto o se mueve. Nosotros podemos jugar, correr y nadar porque nuestro cuerpo se mueve. Podemos hacer movimientos con las extremidades para bailar, saltar y andar. También hay muchas cosas que se pueden mover porque alguien o algo las mueve: los aviones, las nubes, los molinos de viento, la Tierra, etc.
Someone or something makes a movement when they move or make a gesture. We can play, run and swim because our body moves. We can make movements with our limbs for dancing, jumping and walking. There are also lots of things that can be moved because someone or something moves them: aeroplanes, clouds, windmills, the Earth, etc.