Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
  • ca  neurona, n f
  • es  neurona, n f
  • en  neurone, n

Definició
Una neurona és com una pastilla que tenim al cervell. Les neurones són petitíssimes i, per veure-les, necessitem un microscopi. En tenim moltíssimes, milions i milions, i formen com xarxes. Les neurones ens permeten pensar, estudiar, prendre decisions, recordar coses, llegir, escriure, moure el cos, etc.
Una neurona es como una pastilla que tenemos en el cerebro. Las neuronas son pequeñísimas y para verlas necesitamos un microscopio. Tenemos muchísimas, un montón de millones, y forman como una especie de red. Las neuronas nos permiten pensar, estudiar, tomar decisiones, recordar cosas, leer, escribir, mover el cuerpo, etc.
A neurone is like a tablet we have in our brain. Neurones are tiny; to view them we need a microscope. We have many, millions and millions of them, and together they form networks. Neurones allow us to think, study, make decisions, remember things, read, write, move our body, etc.
  • ca  número, n m
  • es  número, n m
  • en  number, n

Definició
Un número s'usa per comptar, com ara per saber el nombre de flors que hi ha en un gerro. És una xifra com l'1, el 2, el 3, el 10… que també es pot escriure en lletres: un, dos, tres, deu... Els números són infinits i poden ser parells o imparells. També fem servir els números per a les adreces, els telèfons, els dies, els mesos, els anys, l'edat, les hores, etc.
Un número se usa para contar, como cuando contamos el número de flores que hay en un jarrón. Es una cifra como el 1, el 2, el 3, el 10... que también se puede escribir en letras: uno, dos, tres, diez... Los números son infinitos y pueden ser pares o impares. También usamos los números para las direcciones, los teléfonos, los días, los meses, los años, la edad, las horas, etc.
A number is used to count, such as to find out how many flowers there are in a vase. It is a figure such as 1, 2, 3, 4 … which can also be written in letters: one, two, three, ten ... Numbers are infinite and can be odd or even. We also we use numbers for addresses, telephone numbers, days, months, years, age, hours, etc.