Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
  • ca  quadrat, adj
  • es  cuadrado, adj
  • en  square, adj

Definició
Un objecte és quadrat o una cosa és quadrada si tenen forma de quadrat. Hi ha objectes que poden tenir forma de quadrat, com ara una capsa o una finestra. Quan diem, per exemple, que unes fotografies són quadrades, significa que les fotografies tenen aquesta forma.
Un objeto es cuadrado o una cosa es cuadrada si tienen forma de cuadrado. Hay objetos que pueden tener forma de cuadrado, como una caja o una ventana. Cuando decimos, por ejemplo, que unas fotografías son cuadradas, significa que las fotografías tienen esta forma.
An object or something is square if it is square in shape. There are objects that can be square, such as a box or a window. When we say, for example, that some photographs are square, it means that the photographs have this shape.
  • ca  quadrat, n m
  • es  cuadrado, n m
  • en  square, n

Definició
Un quadrat és una figura geomètrica simètrica que té quatre vèrtexs i quatre costats rectes iguals. Si un quadrat té volum, es tracta d'un cub.
Un cuadrado es una figura geométrica simétrica que tiene cuatro vértices y cuatro lados rectos e iguales. Si un cuadrado tiene volumen, se trata de un cubo.
A square is a symmetrical geometric shape that has four vertices and four equal straight sides. If a square has volume, it is a cube.