Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
 • ca  sang, n f
 • es  sangre, n f
 • en  blood, n

Definició
La sang és un líquid vermell calent que circula per les venes i les artèries del nostre cos. La sang és molt important per viure perquè porta oxigen al cos. Quan caiem o ens fem un tall, ens surt sang de la ferida. Els adults solen tenir uns 5 litres de sang. Podem donar sang per curar persones que estan malaltes.
La sangre es un líquido rojo y caliente que circula por las venas y las arterias de nuestro cuerpo. La sangre es muy importante para vivir porque lleva el oxígeno al cuerpo. Cuando nos caemos o nos cortamos nos sale sangre de la herida. Los adultos suelen tener unos 5 litros de sangre. Podemos dar sangre para curar a personas que están enfermas.
Blood is a warm red liquid flowing through the veins and the arteries of our body. Blood is very important for living because it carries oxygen into the body. When we fall or cut ourselves, blood comes out of the wound. Adults usually have about 5 litres of blood. We can give blood to cure people who are ill.
 • ca  savi | sàvia, adj
 • es  sabio | sabia, adj
 • en  wise, adj

Definició
Si algú és savi o sàvia, significa que aquesta persona és molt llesta i sap moltes coses.
Si alguien es sabio o sabia significa que esa persona es muy lista y sabe muchas cosas.
If somebody is wise, it means this person is very clever and knows many things.
 • ca  savi | sàvia, n m, f
 • es  sabio | sabia, n m, f
 • en  wise person, n

Definició
Un savi o una sàvia és una persona molt intel·ligent i llesta que sap moltes coses sobre un tema o una matèria. Per exemple, Marie Curie era una sàvia de la química. Els savis treballen molt.
Un sabio o una sabia es una persona lista y muy inteligente que sabe muchas cosas sobre un tema o una materia. Por ejemplo: Marie Curie era una sabia de la química. Los sabios trabajan mucho.
A wise person is someone who is very intelligent and clever and who knows lots of things about a subject or theme. For example, Marie Curie was wise about chemistry. Wise people work a lot.
 • ca  savi | sàvia, n m, f
 • es  sabio | sabia, n m, f
 • en  wise person, n

Definició
Un savi o una sàvia pot ser una persona velleta que ha viscut molt i que coneix moltes coses del món i, si li preguntes alguna cosa, t'ho explicarà amablement.
Un sabio o una sabia puede ser una persona viejecita que ha vivido mucho y que conoce muchas cosas del mundo y si le preguntas algo te lo explicará amablemente.
A wise person can be an old person who has had lots of experiences and knows lots of things about the world and if you ask them something, they will kindly explain it to you.
 • ca  so, n m
 • es  sonido, n m
 • en  sound, n

Definició
Un so és tot allò que sentim a través de l'oïda. Els sons poden ser aguts o greus, fluixos o forts, llargs o curts. Amb l'orella escoltem els sons, però no els podem sentir tots: per exemple, els sons molt aguts i els molts greus, la nostra orella no els pot sentir i, en canvi, la d'alguns animals, sí. Hi ha molts tipus de sons, depenent d'on vinguin, per exemple: tots els animals fan sons diferents i, quan parlem, riem o piquem de mans, també fem sons diferents. Amb els instruments de música podem fer diversos sons. No tots els éssers vius poden fer sons: les plantes no en poden fer.
Un sonido es todo lo que oímos a través del oído. Los sonidos pueden ser agudos o graves, flojos o fuertes y largos o cortos. Con la oreja escuchamos los sonidos, pero no podemos oírlos todos. Por ejemplo: nuestras orejas no pueden oír los sonidos muy agudos o graves y en cambio las orejas de algunos animales sí que pueden. Hay muchos tipos de sonido, dependiendo de donde vengan. Por ejemplo: todos los animales hacen sonidos diferentes y, cuando hablamos, reímos, o damos palmas, también hacemos sonidos diferentes. Con los instrumentos de música podemos hacer varios sonidos. No todos los seres vivos pueden hacer sonidos: las plantas no pueden.
Sound is everything we hear through our hearing. Sounds can be high-pitched or low, weak or strong, long or short. With our ears we hear sounds, but we can't hear all of them. For example, we can't hear very high-pitched or very low sounds but some animals can hear them. There are many types of sounds, depending on where they come from, for example: all animals make different sounds and when we talk, laugh or clap our hands, we are also making different sounds. With musical instruments we can make a variety of sounds. Not all living things can make sounds: plants can't make them.
 • ca  sol, n m
 • es  sol, n m
 • en  sun, n

Definició
El sol és la llum i l'escalfor que arriba del Sol. Anem a la platja a prendre el sol i, quan diem que fa sol, significa que fa molta calor.
El sol es la luz y el calor que llega del Sol. Vamos a la playa a tomar el sol y cuando decimos que hace sol significa que hace mucho calor.
The sun is light and heat that comes from the Sun. We go to the beach to sunbathe and when we say it's sunny it means it's very hot.
 • ca  sol, n m
 • es  sol, n m
 • en  sun, n

Definició
El Sol és un estel que il·lumina i escalfa la Terra i altres planetes que giren al seu voltant i formen el sistema solar. La Terra tarda un any a donar la volta al Sol. El Sol també dóna voltes sobre si mateix. Quan veiem el Sol és de dia i quan no el veiem és de nit. El Sol s'assembla a una bola de foc molt grossa. Si el mirem, ens podem fer mal als ulls i és molt bo protegir-nos la pell del Sol perquè no se'ns cremi.
El Sol es una estrella que ilumina y calienta la Tierra y otros planetas que giran a su alrededor y forman el sistema solar. La Tierra tarda un año en dar la vuelta al Sol. El Sol también da vueltas sobre sí mismo. Cuando vemos el Sol es de día y cuando no, es de noche. El Sol parece una bola de fuego muy grande. Si lo miramos, nos podemos hacer daño en los ojos, y protegernos del Sol es muy bueno para la piel, para no quemarnos.
The Sun is a star that illuminates and warms the Earth and other planets that revolve around them and form the solar system. The Earth takes one year to go around the Sun. The Sun also rotates itself. When we see the Sun is day and when you don't see it at night. The Sun looks like an enormous ball of fire. If we look at it, we can damage our eyes and we have to protect our skin from the Sun to prevent it from burning.
 • ca  sucre, n m
 • es  azúcar, n m
 • en  sugar, n

Definició
El sucre és un aliment dolç que normalment té forma de granets de color blanc i que s'afegeix a alguns aliments, com ara la llet, el cafè, la camamilla o els pastissos, perquè tinguin un gust més dolç. El sucre és energètic, però no va bé per a les dents. Les llaminadures solen portar molt de sucre i cal menjar-ne amb mesura.
El azúcar es un alimento dulce que normalmente tiene forma de granitos de color blanco y que se echa en algunos alimentos, como la leche, el café, la manzanilla o en los pasteles, para que tengan un gusto más dulce. El azúcar es energético, pero es malo para los dientes. Las chucherías suelen llevar mucho azúcar y se deben comer con moderación.
Sugar is a sweet food that normally comes in the form of little white grains and is added to other foods, such as milk, coffee, tea or cakes, so they taste sweeter. Sugar gives us energy, but it is not good for the teeth. Sweets usually have a lot of sugar and you shouldn't eat too many.