Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
 • ca  vacuna, n f
 • es  vacuna, n f
 • en  vaccine, n

Definició
Una vacuna és un líquid que ens posa el metge, la metgessa, l'infermer o la infermera amb una xeringa per evitar que ens posem malalts. Ens la solen posar al braç.
Una vacuna es un líquido que nos pone el médico o la médica y el enfermero o la enfermera con una jeringuilla para evitar que nos pongamos enfermos. Nos la suelen poner en el brazo.
A vaccine is a liquid given to us by a doctor or a nurse, using a syringe, to stop us getting ill. It is usually injected into our arm.
 • ca  vena, n f
 • es  vena, n f
 • en  vein, n

Definició
Una vena és un tub prim i allargat per on passa la sang. Les venes les tenim dins el cos i les podem veure molt fàcilment a les mans i als peus.
Una vena es un tubo fino y alargado por donde pasa la sangre. Las venas están dentro de nuestro cuerpo y las podemos ver muy fácilmente en las manos o en los pie
A vein is a thin and elongated tube along which blood travels. We have veins in our body and we can see them very easily in our hands and feet.
 • ca  vent, n m
 • es  viento, n m
 • en  wind, n

Definició
El vent és l'aire que, quan bufa, fa fred i ens hem d'abrigar. Està pertot arreu i no es veu ni es pot tocar, però es nota. A vegades pot ser molt fort i d'altres, fluix. El vent pot moure fulles, molles de pa, cromos, papers, etc.
El viento es el aire que, cuando sopla, hace frío y nos tenemos que abrigar. Está por todos los lados y ni se ve ni se puede tocar, pero se siente. A veces puede ser muy fuerte y otras veces, flojo. El viento puede mover las hojas, las migas de pan, los cromos, los papeles, etc.
The wind is air that, when it blows, makes us feel cold and we have to wrap ourselves up. It is everywhere and you can't see it or touch it, but you feel it. Sometimes it can be very strong and other times it is gentle. The wind can move leaves, breadcrumbs, picture cards, papers, etc.
 • ca  veu, n f
 • es  voz, n f
 • en  voice, n

Definició
La veu és un so produït per les cordes vocals. Aquest so surt de la boca, però prové de la gola, que es mou quan parlem. Amb la veu podem, per exemple, parlar, cantar, cridar o llegir. Per tant, serveix per comunicar-nos entre nosaltres. La veu pot ser aguda o greu i és diferent en cada persona.
La voz es un sonido que producen las cuerdas vocales. Este sonido sale de la boca, pero proviene de la garganta, que se mueve cuando hablamos. Con la voz podemos, por ejemplo, hablar, cantar, gritar o leer. Por lo tanto, sirve para comunicarnos entre nosotros. La voz puede ser aguda o grave y es diferente en cada persona.
The voice is a sound produced by the vocal cords. This sound doesn't comes out of your mouth, but from your throat, which moves when we speak. Using our voice we can, for example, speak, sing, shout and read. So, we use it to communicate between ourselves. The voice may be high-pitched or very low and it is different in each person.
 • ca  vida, n f
 • es  vida, n f
 • en  life, n

Definició
La vida és el recorregut que comença al ventre de la mare, perquè la mare ens fa viure, i s'acaba quan ens morim. La vida sol ser molt llarga i bella.
La vida es el recorrido que comienza en el vientre de la madre, porque la madre nos hace vivir, y se acaba cuando nos morimos. La vida suele ser muy larga y bella.
Life is the journey that begins in the womb, because our mum makes us live, and the journey finishes when we die. Life is usually very long and beautiful.
 • ca  vida, n f
 • es  vida, n f
 • en  life, n

Definició
La vida és el que ens fa viure. Per viure necessitem que el cor funcioni, i també respirar, menjar, beure, dormir, entre altres coses. Si no tinguéssim vida, estaríem morts.
La vida es lo que hace que vivamos. Para vivir necesitamos que el corazón funcione, y también necesitamos respirar, comer, beber y dormir, entre otras cosas. Si no tuviéramos vida, estaríamos muertos.
Life is what makes us live. To live we depend on our heart functioning, and also breathing, eating, drinking, and sleeping, among other things. If you didn't have life, you would be dead.
 • ca  vinagre, n m
 • es  vinagre, n m
 • en  vinegar, n

Definició
El vinagre és un líquid que surt del raïm, com el vi. El vinagre es fa servir per posar-ne a l'amanida o a les verdures. Pot ser de diferents colors: blanc, violeta, negre o granat. Té un gust àcid o agre i pica, i per això a molts nens i nenes no els agrada. El nom de vinagre prové de vi agre.
El vinagre es un líquido que sale de la uva, como el vino. El vinagre lo usamos para ponerlo en la ensalada o en las verduras. Puede ser de diferentes colores: blanco, violeta, negro o granate. Tiene un gusto ácido o agrio y pica, y por eso a muchos niños y niñas no les gusta. El nombre de vinagre proviene de vino agrio.
Vinegar is a liquid that comes from grapes, like wine. You use vinegar to put on salads or chips. It can come in different colours: white, violet, black or dark red. It has a sour or bitter taste, and that is why lots of children don't like it. In Catalonia. Not in the UK always. Malt vinegar is more common.
 • ca  virus, n m
 • es  virus, n m
 • en  virus, n

Definició
Un virus és una malaltia que pot tenir un ordinador o una consola, i que fa que no s'engeguin o que funcionin malament.
Un virus es una enfermedad que puede tener un ordenador o una consola, y que hace que no se enciendan o que no funcionen bien.
A virus is a disease that a computer or a console can have and it stop the machines from working properly.
 • ca  virus, n m
 • es  virus, n m
 • en  virus, n

Definició
Un virus és una bestiola que fa que ens posem malalts.
Un virus es un bicho que hace que nos pongamos enfermos.
A virus is a nasty creature that makes us sick.
 • ca  volcà, n m
 • es  volcán, n m
 • en  volcano, n

Definició
Un volcà és com una muntanya amb un forat que pot explotar, és a dir, pot entrar en erupció i en pot sortir lava, cendra i fum. En algunes illes hi ha volcans, com ara a Fuerteventura, Haití o Hawaii.
Un volcán es como una montaña con un agujero que puede explotar, es decir, puede entrar en erupción y puede salir lava, ceniza y humo del volcán. En algunas islas hay volcanes, como en Fuerteventura, Haití o Hawái.
A volcano is a mountain with a hole in it that can explode, that means, it can erupt and lava, ash and smoke will come out of it. In some islands there are volcanoes, such as in Fuerteventura, Haiti or Hawaii.