Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
  • ca  zero, n m
  • es  cero, n m
  • en  zero, n

Definició
El zero és un número rodó i parell que s'assembla a la lletra O. És el primer número de tots, va abans de l'1 i significa que no hi ha res. Si se li suma un altre número, dóna el mateix número que se li ha sumat i, si se'l multiplica per qualsevol número, dóna zero. Per exemple, 1 més 0 és igual a 1, però 1 per 0 és igual a 0.
El cero es un número redondo y par que se parece a la letra O. Es el primer número de todos, va antes del 1 y significa que no hay nada. Si se le suma otro número, da el mismo número que se le ha sumado, y si se multiplica por cualquier número da cero. Por ejemplo: 1 más 0 es igual a 1, pero 1 por 0 es igual a 0
The zero is a round number and looks like the letter O. It is the first number of all, before the 1 and means that there isn't anything. If you add another number to it, you get the same number as the one that was added and, if you multiplied it by any number, you get zero too. For example, 1 plus 0 equals 1, but 1 times 0 equals 0.