Back to top

Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions

Presentació
 • ca  abordatge, n m
 • es  abordaje, n m
 • fr  approche, n f
 • en  approach, n

Definició
Enfocament del procés d'atenció a una persona amb un problema de salut determinat.

Nota

 • Són formes d'abordatge l'abordatge integral, l'abordatge interdisciplinari i l'abordatge multidisciplinari.
abordatge integral abordatge integral

 • ca  abordatge integral, n m
 • es  abordaje integral, n m
 • fr  approche intégrale, n f
 • fr  approche intégrative, n f
 • en  integral approach, n
 • en  integrative approach, n

Definició
Abordatge des dels vessants mèdic, funcional, psicosocial i psicoeducatiu, practicat amb la finalitat de proporcionar una atenció integral.
abordatge interdisciplinari abordatge interdisciplinari

 • ca  abordatge interdisciplinari, n m
 • es  abordaje interdisciplinar, n m
 • es  abordaje interdisciplinario, n m
 • fr  approche interdisciplinaire, n f
 • en  interdisciplinary approach, n

Definició
Abordatge en què participen professionals de diferents àmbits i disciplines que treballen de manera transversal, fet de forma interactiva i integradora.

Nota

 • L'abordatge interdisciplinari en l'àmbit de l'atenció a la salut mental i a les addiccions comprèn el treball d'equips de professionals de la psiquiatria, la psicologia, el treball social i la infermeria, entre altres.
abordatge multidisciplinari abordatge multidisciplinari

 • ca  abordatge multidisciplinari, n m
 • es  abordaje multidisciplinar, n m
 • es  abordaje multidisciplinario, n m
 • fr  approche multidisciplinaire, n f
 • en  multidisciplinary approach, n

Definició
Abordatge en què participen professionals de diferents àmbits i disciplines que aporten coneixements propis de la seva disciplina, fet de forma mútua i acumulativa.
 • ca  acció preventiva, n f
 • ca  actuació preventiva, n f sin. compl.
 • ca  intervenció preventiva, n f sin. compl.
 • es  acción preventiva, n f
 • es  actuación preventiva, n f
 • fr  action préventive, n f
 • fr  intervention préventive, n f
 • en  preventive action, n
 • en  preventive care, n
 • en  preventive intervention, n

Definició
Intervenció establerta i implementada per a evitar conductes nocives i eliminar les causes o els factors de risc que poden afavorir o originar un problema de salut mental.

Nota

 • 1. L'acció preventiva implica, també, el foment de l'empoderament i la promoció de la resiliència.
 • 2. L'acció preventiva s'adreça a una població concreta, principalment a la població de risc i a la població amb més vulnerabilitat.
acolliment residencial acolliment residencial

 • ca  acolliment residencial, n m
 • es  acogimiento residencial, n m
 • fr  accueil résidentiel, n m
 • en  residential care service, n

Definició
Servei temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar, el qual ofereix atenció integral a persones amb discapacitat o problemes de salut mental greus i en situació de desemparament, risc social o dependència, amb la condició que segueixin el tractament acordat i se sotmetin a una supervisió periòdica.

Nota

 • 1. L'acolliment residencial basa l'atenció en un abordatge multidisciplinari i en el foment de l'autonomia i de les relacions socials per aconseguir una millora de la qualitat de vida.
 • 2. Són serveis d'acolliment residencial el centre residencial, la comunitat terapèutica, la llar amb suport i la llar residència.
acompanyament terapèutic acompanyament terapèutic

 • ca  acompanyament terapèutic, n m
 • es  acompañamiento terapéutico, n m
 • fr  accompagnement thérapeutique, n m
 • en  therapeutic accompaniment, n

Definició
Suport ofert per professionals de la salut i els serveis socials que consisteix a fomentar hàbits i relacions saludables i una gestió adequada de les emocions a les persones amb un trastorn mental greu en la seva vida quotidiana, amb l'objectiu que els pugui servir com a eina de rehabilitació complementària a les intervencions terapèutiques per a facilitar-los la integració social i la inclusió comunitària.

Nota

 • 1. L'acompanyament terapèutic promou l'autocura i l'autonomia per millorar la qualitat de vida i procura reforçar els vincles familiars i socials per afavorir la inclusió social.
 • 2. L'acompanyament terapèutic és una manera d'oferir continuïtat assistencial a les persones amb un trastorn mental greu o un trastorn per ús de substàncies i d'evitar que el trastorn esdevingui crònic.
 • 3. Generalment, l'acompanyament terapèutic el duen a terme professionals de la infermeria o de la rehabilitació.
 • ca  atenció centrada en la persona, n f
 • ca  ACP, n f sigla
 • es  atención centrada en la persona, n f
 • es  ACP, n f sigla
 • fr  soins axés sur la personne, n m pl
 • en  person-centred care, n

Definició
Model d'atenció integrada en què la persona atesa és part activa de la planificació, el desenvolupament i l'avaluació del procés d'atenció, amb l'objectiu que aconsegueixi els màxims nivells possibles de salut, qualitat de vida i benestar, i se li respectin la dignitat, els drets, les necessitats i, en la mesura que es pugui, les preferències.
actuació preventiva actuació preventiva

 • ca  acció preventiva, n f
 • ca  actuació preventiva, n f sin. compl.
 • ca  intervenció preventiva, n f sin. compl.
 • es  acción preventiva, n f
 • es  actuación preventiva, n f
 • fr  action préventive, n f
 • fr  intervention préventive, n f
 • en  preventive action, n
 • en  preventive care, n
 • en  preventive intervention, n

Definició
Intervenció establerta i implementada per a evitar conductes nocives i eliminar les causes o els factors de risc que poden afavorir o originar un problema de salut mental.

Nota

 • 1. L'acció preventiva implica, també, el foment de l'empoderament i la promoció de la resiliència.
 • 2. L'acció preventiva s'adreça a una població concreta, principalment a la població de risc i a la població amb més vulnerabilitat.
 • ca  addicció, n f
 • es  adicción, n f
 • fr  addiction, n f
 • en  addiction, n

Definició
Estat de dependència fisiològica i psicològica a una substància o a una pràctica, més enllà del control voluntari.

Nota

 • L'addicció és un procés complex en el qual interactuen la persona, la substància i l'entorn sociocultural.