Back to top

Diccionari de bioètica

Presentació
balanç de riscos i beneficis balanç de riscos i beneficis

Recerca

 • ca  balanç de riscos i beneficis, n m
 • es  balance de riesgos y beneficios, n m
 • en  risk-benefit balance, n

Recerca

Definició
Ponderació dels perills d'un estudi clínic per a les persones i dels possibles guanys que se'n puguin derivar.
banc banc

Reproducció humana > Reproducció assistida, Cèl·lules, teixits i òrgans > Trasplantaments i transfusions, Recerca

 • ca  biobanc, n m
 • ca  banc, n m sin. compl.
 • es  banco, n m
 • es  biobanco, n m
 • en  bank, n
 • en  biobank, n
 • en  biorepository, n

Reproducció humana > Reproducció assistida, Cèl·lules, teixits i òrgans > Trasplantaments i transfusions, Recerca

Definició
Centre públic o privat on s'emmagatzemen i es conserven teixits, cèl·lules o fluids corporals amb la finalitat de cobrir necessitats mèdiques individuals, generalment per a ús d'un receptor, amb finalitats terapèutiques o amb finalitats de recerca biomèdica.

Nota

 • 1. Els biobancs han de disposar dels mitjans tècnics necessaris per a obtenir, conservar i cedir les mostres biològiques en les millors condicions, i s'han de gestionar garantint la confidencialitat de les dades personals que hi estan associades.
 • 2. Per exemple, són biobancs els bancs d'embrions, els bancs de gàmetes, els bancs de sang i els bancs de teixits.
banc d'embrions banc d'embrions

Reproducció humana > Reproducció assistida

 • ca  banc d'embrions, n m
 • es  banco de embriones, n m
 • es  banco de preembriones, n m
 • en  embryo bank, n

Reproducció humana > Reproducció assistida

Definició
Biobanc on s'emmagatzemen i es conserven embrions sobrants amb finalitats reproductives o de recerca autoritzada legalment.
banc d'esperma banc d'esperma

Reproducció humana > Reproducció assistida

 • ca  banc de semen, n m
 • ca  banc d'esperma, n m sin. compl.
 • es  banco de esperma, n m
 • es  banco de semen, n m
 • en  sperm bank, n

Reproducció humana > Reproducció assistida

Definició
Biobanc on s'emmagatzema i es conserva semen amb finalitats reproductives.
banc d'oòcits banc d'oòcits

Reproducció humana > Reproducció assistida

 • ca  banc d'oòcits, n m
 • ca  banc d'òvuls, n m sin. compl.
 • es  banco de ovocitos, n m
 • es  banco de óvulos, n m
 • en  egg bank, n
 • en  oocyte bank, n

Reproducció humana > Reproducció assistida

Definició
Biobanc on s'emmagatzemen i es conserven oòcits amb finalitats reproductives.
banc d'òvuls banc d'òvuls

Reproducció humana > Reproducció assistida

 • ca  banc d'oòcits, n m
 • ca  banc d'òvuls, n m sin. compl.
 • es  banco de ovocitos, n m
 • es  banco de óvulos, n m
 • en  egg bank, n
 • en  oocyte bank, n

Reproducció humana > Reproducció assistida

Definició
Biobanc on s'emmagatzemen i es conserven oòcits amb finalitats reproductives.
banc de dades banc de dades

Conceptes generals

 • ca  banc de dades, n m
 • es  banco de datos, n m
 • en  data bank, n

Conceptes generals

Definició
Conjunt de dades sobre la salut d'una població o un grup de persones, consultable per un gran nombre d'usuaris, que pot estar format per un conjunt no estructurat de fitxers o per una base de dades estructurada.

Nota

 • Els bancs de dades s'han de gestionar i explotar garantint la confidencialitat de les dades.
banc de gàmetes banc de gàmetes

Reproducció humana > Reproducció assistida

 • ca  banc de gàmetes, n m
 • es  banco de gametos, n m
 • en  gamete bank, n

Reproducció humana > Reproducció assistida

Definició
Biobanc on s'emmagatzemen i es conserven gàmetes amb finalitats reproductives.

Nota

 • Són tipus de bancs de gàmetes els bancs de semen i els bancs d'oòcits.
banc de sang banc de sang

Cèl·lules, teixits i òrgans > Trasplantaments i transfusions

 • ca  banc de sang, n m
 • es  banco de sangre, n m
 • en  blood bank, n

Cèl·lules, teixits i òrgans > Trasplantaments i transfusions

Definició
Biobanc on s'emmagatzema i es conserva la sang i els components sanguinis aportats per donants amb la finalitat de cobrir necessitats mèdiques individuals.
banc de sang de cordó umbilical banc de sang de cordó umbilical

Cèl·lules, teixits i òrgans > Trasplantaments i transfusions

 • ca  banc de sang de cordó umbilical, n m
 • ca  BSCU, n m sigla
 • es  banco de sangre de cordón umbilical, n m
 • es  BSCU, n m sigla
 • en  umbilical cord blood bank, n

Cèl·lules, teixits i òrgans > Trasplantaments i transfusions

Definició
Banc de sang on s'emmagatzema i es conserva la sang de cordó umbilical.