Back to top

Diccionari de bioètica

Presentació
dades genètiques humanes dades genètiques humanes

Genètica

 • ca  dades genètiques humanes, n f pl
 • es  datos genéticos humanos, n m pl
 • en  human genetic data, n

Genètica

Definició
Conjunt de dades sobre les característiques hereditàries de les persones, obtingudes mitjançant anàlisis d'àcids nucleics o altres anàlisis científiques.
dades massives dades massives

Salut pública, Tecnologia i intel·ligència artificial

 • ca  big data, n m
 • ca  dades massives, n f pl
 • es  macrodatos, n m pl
 • en  big data, n

Salut pública, Tecnologia i intel·ligència artificial

Definició
Conjunt de grans volums de dades procedents de la informació de salut de les persones, que pot facilitar la recerca, la innovació i l'avaluació en l'àmbit sanitari.

Nota

 • 1. El big data és una oportunitat per a millorar la qualitat i la sostenibilitat del sistema públic de salut a partir de la contribució anònima i solidària dels ciutadans, que en són sostenidors i beneficiaris.
 • 2. L'ús de big data en la recerca sanitària i altres aplicacions planteja preocupacions ètiques que cal abordar des del disseny dels programes, per a garantir que els individus estiguin protegits de manera òptima. A més a més, amb l'objectiu d'assegurar que no es farà un ús indegut del big data, cal anonimitzar les dades i respectar-ne la confidencialitat, la custòdia i la seguretat. En determinades situacions, pot caldre el consentiment explícit per a l'ús de big data.
 • ca  dany, n m
 • es  daño, n m
 • en  damage, n

Conceptes generals

Definició
Perjudici físic o moral.
decisió decisió

Conceptes generals > Metodologia

 • ca  decisió, n f
 • es  decisión, n f
 • en  decision, n

Conceptes generals > Metodologia

Definició
Determinació entre més d'una opció que pren una persona o una entitat competent.

Nota

 • La bioètica aporta elements de reflexió que ajuden a prendre la decisió més prudent davant d'un problema ètic.
decisió automatitzada decisió automatitzada

Tecnologia i intel·ligència artificial

 • ca  decisió automatitzada, n f
 • es  decisión automatizada, n f
 • en  automated decision, n
 • en  autonomous decision, n

Tecnologia i intel·ligència artificial

Definició
Decisió generada per un algorisme sense que sigui necessària cap mena d'intervenció humana.

Nota

 • 1. La presa de decisions automatitzades pot generar preocupacions ètiques, ja que els sistemes basats en intel·ligència artificial poden generar decisions que no estiguin alineades amb els valors humans o els principis ètics.
 • 2. Les decisions automatitzades s'apliquen únicament en sectors que no comporten un risc per a la vida de les persones, de manera que en queda exclòs, entre d'altres, l'àmbit de la salut.
decisió compartida decisió compartida

Atenció sanitària > Relació assistencial

 • ca  decisió compartida, n f
 • es  decisión compartida, n f
 • en  shared decision, n

Atenció sanitària > Relació assistencial

Definició
Decisió presa de manera consensuada entre els professionals de la salut i el pacient o, si escau, el seu entorn.

Nota

 • La decisió compartida es basa en l'establiment d'una bona relació assistencial, en el coneixement de les característiques i de les expectatives personals del pacient i dels seus familiars, i en la informació adequada sobre el problema de salut i les alternatives diagnòstiques i terapèutiques disponibles.
decisió delegada decisió delegada

Atenció sanitària > Relació assistencial

 • ca  decisió delegada, n f
 • es  decisión delegada, n f

Atenció sanitària > Relació assistencial

Definició
Decisió que pren una persona de la confiança del pacient, el qual ha delegat en aquesta persona la presa de decisions.

Nota

 • Convé distingir la decisió delegada, en què el pacient decideix delegar la decisió malgrat que té competència per a decidir, de la decisió per substitució, en què el pacient és incapaç d'expressar la seva voluntat.
decisió per substitució decisió per substitució

Atenció sanitària > Relació assistencial

 • ca  decisió per substitució, n f
 • ca  decisió subrogada, n f sin. compl.
 • es  decisión de representación, n f
 • es  decisión de sustitución, n f
 • en  proxy's decision, n
 • en  surrogate's decision, n

Atenció sanitària > Relació assistencial

Definició
Decisió clínica presa per una persona que representa el pacient, el qual és incapaç d'expressar la seva voluntat.

Nota

 • La persona que pren la decisió per substitució pot ser el representant designat pel pacient, un familiar o tutor, o el professional de la salut que l'atén, en aquest ordre segons les possibilitats.
decisió subrogada decisió subrogada

Atenció sanitària > Relació assistencial

 • ca  decisió per substitució, n f
 • ca  decisió subrogada, n f sin. compl.
 • es  decisión de representación, n f
 • es  decisión de sustitución, n f
 • en  proxy's decision, n
 • en  surrogate's decision, n

Atenció sanitària > Relació assistencial

Definició
Decisió clínica presa per una persona que representa el pacient, el qual és incapaç d'expressar la seva voluntat.

Nota

 • La persona que pren la decisió per substitució pot ser el representant designat pel pacient, un familiar o tutor, o el professional de la salut que l'atén, en aquest ordre segons les possibilitats.
Declaració de Barcelona Declaració de Barcelona

Conceptes generals > Textos bàsics i declaracions

 • ca  Declaració de Barcelona, n f
 • es  Declaración de Barcelona, n f
 • en  Barcelona Declaration, n

Conceptes generals > Textos bàsics i declaracions

Definició
Declaració que proposa com a principis fonamentals de la bioètica l'autonomia, la dignitat, la integritat i la vulnerabilitat.

Nota

 • La Declaració de Barcelona, liderada per Peter Kemp (del Centre for Bioethics and Law, de Copenhaguen) i Francesc Abel (de l'Institut Borja de Bioètica, de Barcelona), va ser elaborada i consensuada el novembre de 1998 a Barcelona per representants de vint-i-dues institucions de catorze països diferents.