Back to top

Diccionari de bioètica

Presentació
objecció de consciència objecció de consciència

Drets i deures

 • ca  objecció de consciència, n f
 • es  objeción de conciencia, n f
 • en  conscientious objection, n

Drets i deures

Definició
Actitud del professional de la salut que es nega a respondre a una demanda d'actuació legítima perquè va en contra de la seva consciència.

Nota

 • 1. L'objecció de consciència s'ha de limitar a les circumstàncies previstes per llei, ja que s'espera del professional de la salut que compleixi amb les prestacions que la societat li ha encomanat. El dret a l'atenció sanitària preval per damunt del dret a l'objecció de consciència, de manera que l'objector ha de garantir sempre el dret a l'atenció sanitària del pacient.
 • 2. No és objecció de consciència l'oposició a una actuació sanitària en què el balanç de riscos i beneficis és desfavorable, ni tampoc l'escrúpol del professional de la salut amb la decisió del pacient, que s'ha de respectar.
 • ca  objectivitat, n f
 • es  objetividad, n f
 • en  objectivity, n

Recerca

Definició
Criteri de rigor metodològic segons el qual la descripció d'un fenomen es correspon amb la realitat.
obstinació diagnòstica obstinació diagnòstica

Final de la vida

 • ca  obstinació diagnòstica, n f
 • es  obstinación diagnóstica, n f

Final de la vida

Definició
Realització de proves diagnòstiques amb l'objectiu d'augmentar el coneixement sobre la patologia o la situació clínica d'un pacient, sense previsió que posteriorment puguin revertir en un benefici per al pacient.
obstinació terapèutica obstinació terapèutica

Final de la vida

 • ca  obstinació terapèutica, n f
 • ca  distanàsia, n f sin. compl.
 • es  distanasia, n f
 • es  encarnizamiento terapéutico, n m
 • es  obstinación terapéutica, n f
 • en  dysthanasia, n
 • en  therapeutic obstinacy, n
 • en  therapeutic overzealousness, n

Final de la vida

Definició
Actuació sanitària que té per objectiu prolongar, per tots els mitjans mèdics, la vida d'un pacient que té una malaltia irreversible en fase crítica o una malaltia terminal, la qual no li aporta prou qualitat de vida.

Nota

 • La denominació obstinació terapèutica pren com a referència l'actuació del professional de la salut, mentre que la denominació distanàsia pren com a referència la mort.
 • ca  ocultació, n f
 • es  ocultación, n f
 • en  concealment, n

Recerca

Definició
Tècnica d'emmascarament que s'aplica a un estudi clínic, especialment a un assaig clínic, consistent a no donar a conèixer als participants, a l'investigador o a l'avaluador la seqüència d'aleatorització que s'assigna a les intervencions.

Nota

 • L'ocultació només es considera justificada èticament en el context d'un estudi clínic ben dissenyat.
 • ca  organisme modificat genèticament, n m
 • ca  OMG, n m sigla
 • es  organismo genéticamente modificado, n m
 • es  organismo modificado genéticamente, n m
 • es  OGM, n m sigla
 • es  OMG, n m sigla
 • en  genetically engineered organism, n
 • en  genetically modified organism, n
 • en  GEO, n sigla
 • en  GMO, n sigla

Ecoètica

Definició
Organisme viu al qual s'ha canviat el patrimoni gènic mitjançant tècniques d'enginyeria genètica, ja sigui per la modificació dels gens propis o per la introducció de gens aliens, amb l'objectiu de donar-li propietats noves.
 • ca  ordre de no reanimació, n f
 • ca  ordre de no ressuscitació, n f
 • ca  ONR, n f sigla
 • es  orden de no reanimación, n f
 • es  orden de no reanimar, n f
 • es  orden de no resucitación, n f
 • es  orden de no resucitar, n f
 • es  ONR, n f sigla
 • en  DNR order, n
 • en  do-not-resuscitate, n
 • en  do-not-resuscitate order, n
 • en  no-code order, n
 • en  DNR, n sigla

Final de la vida

Definició
Indicació del metge responsable, adreçada a la resta de l'equip sanitari, de no iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar.

Nota

 • 1. L'ordre de no reanimació pot donar-la el metge davant d'un pacient que es troba en una situació irreversible o bé pot ser la conseqüència de respectar la voluntat del pacient, recollida en un document de voluntats anticipades o en la seva història clínica.
 • 2. Convé donar a conèixer l'ordre de no reanimació a tots els implicats, perquè estiguin informats de la decisió.
 • ca  oòcit, n m
 • ca  òvul, n m sin. compl.
 • es  oocito, n m
 • es  ovocito, n m
 • es  óvulo, n m
 • en  oocyte, n
 • en  ovocyte, n

Reproducció humana

Definició
Cèl·lula sexual femenina que pot ser fecundada per un espermatozoide.

Nota

 • 1. L'oòcit fecundat dona lloc a l'òvul.
 • 2. La denominació òvul, si bé estrictament designa un oòcit fecundat per un espermatozoide, sovint s'utilitza com a sinònim de oòcit.
oòcit enucleat oòcit enucleat

Cèl·lules, teixits i òrgans > Clonatge

 • ca  oòcit enucleat, n m
 • es  ovocito enucleado, n m
 • en  enucleated egg cell, n
 • en  enucleated oocyte, n

Cèl·lules, teixits i òrgans > Clonatge

Definició
Oòcit del qual s'ha eliminat el material genètic amb l'objectiu d'introduir-li el nucli d'una altra cèl·lula en un procés de clonatge.
òptim de població òptim de població

Ecoètica

 • ca  òptim de població, n m
 • es  óptimo de población, n m
 • en  optimum population, n

Ecoètica

Definició
Nombre de persones que poden habitar una regió o el planeta sencer de manera sostenible.

Nota

 • L'actual augment de la població humana i els seus efectes en la natura generen debats ètics sobre la necessitat que els éssers humans controlin la seva reproducció a través del control de població.