Back to top

Diccionari de bioètica

Presentació

Diccionari de bioètica - Presentació

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019-2023
Amb la col·laboració de: Comitè de Bioètica de Catalunya

 

El Diccionari de bioètica recull 742 termes classificats temàticament en els subàmbits següents: conceptes generals; drets i deures; atenció sanitària; reproducció;  final de la vida; cèl·lules, teixits i òrgans; genètica; recerca; salut mental; salut pública; tecnologia i intel·ligència artificial, i ecoètica. Cada article terminològic inclou una o més denominacions catalanes, equivalents en castellà i anglès, la definició i, sovint, notes explicatives.

La bioètica, com a estudi plural i interdisciplinari de les implicacions ètiques que comporta el progrés en les ciències de la vida i de la salut, es construeix a partir d’una base terminològica molt diversa, amb termes de procedències diferents, que sovint acumulen una llarga història i evolució, i es fan servir moltes vegades des de perspectives morals o escoles de pensament diverses. Per aquest motiu és important disposar d’un diccionari que reculli la terminologia utilitzada en l’àmbit de la bioètica i estableixi per a cada terme la definició més àmpliament acceptada.

Aquest diccionari, fruit de la iniciativa del Comitè de Bioètica de Catalunya, s’ha elaborat conjuntament entre el Centre de Terminologia TERMCAT, organisme adscrit al Departament de Cultura, i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Han participat en l’elaboració del diccionari nombrosos experts de l’àmbit, referenciats en el document Equip de treball.

Atesa l’evolució constant de l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut, aquest recull terminològic s’ha concebut com una obra oberta a l’actualització, per la qual cosa s’ha establert un procediment que detalla el mecanisme de revisió periòdica dels continguts del diccionari en línia (vegeu el document Actualització del diccionari).

De fet, l’actualització de 2023 representa una ampliació de l’obra publicada l’any 2019. Les principals novetats són la incorporació d’una nova àrea temàtica dedicada a la tecnologia i la intel·ligència artificial, amb termes que poden tenir implicacions ètiques en l’àmbit de la salut (biaix d’automatització, cíborg, comprovador de símptomes, robòtica mèdica, sistema d’ajuda a la decisió, etc.), i l’afegiment d’una vintena de termes d’àrees temàtiques diverses (biaix de gènere, cèl·lula mare pluripotent induïda, deshumanització, dol, eutanasiar, etc.). També s’han fet petites modificacions en definicions o notes d’una quinzena de fitxes de la primera edició.

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “ Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Equip de treball
Pròleg
Prefaci
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

Material complementari:
Infografia Temes i termes de la bioètica
 

Temes i termes de bioètica          

 

Autoria:

Departament de Salut     TERMCAT

Edició:

TERMCAT

Amb la col·laboració de:

Comitè de Bioètica de Catalunya

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de bioètica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019-2023. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/>

 

Darrera actualització: 22-02-2024