Back to top

Lèxic de malalties minoritàries

Presentació
CAMPS CAMPS

Malalties autoinflamatòries

 • ca  psoriasi pustular per mutació en el gen CARD14, n f
 • ca  CAMPS, n f sigla
 • es  psoriasis pustulosa generalizada, n f
 • fr  psoriasis pustuleux généralisé, n f
 • en  generalized pustular psoriasis, n
 • cod  247353

Malalties autoinflamatòries

candidosi mucocutània crònica per causa incerta o no registrada candidosi mucocutània crònica per causa incerta o no registrada

Immunodeficiències primàries

 • ca  candidosi mucocutània crònica per causa incerta o no registrada, n f
 • es  candidiasis mucocutánea crónica por causa incierta o no registrada, n f
 • fr  candidose cutanéo-muqueuse chronique d'origine incertaine o non enregistrée, n f
 • en  chronic mucocutaneous candidiasis with unregistered or uncertain cause, n

Immunodeficiències primàries

CAPS CAPS

Malalties autoinflamatòries

 • ca  síndrome periòdica associada a la criopirina, n f
 • ca  criopirinopatia, n f sin. compl.
 • ca  CAPS, n f sigla
 • es  síndrome periódico asociado a la criopirina, n m
 • es  criopirinopatía, n f sin. compl.
 • es  CAPS, n m sigla
 • fr  syndrome périodique associé à la cryopyrine, n m
 • fr  cryopyrinopathie, n f sin. compl.
 • fr  CAPS, n m sigla
 • en  cryopyrin-associated periodic syndrome, n
 • en  cryopyrinopathy, n sin. compl.
 • en  CAPS, n sigla
 • cod  208650

Malalties autoinflamatòries

carcinoma adrenocortical carcinoma adrenocortical

Malalties endocrines

 • ca  carcinoma adrenocortical, n m
 • es  carcinoma adrenocortical, n m
 • fr  corticosurrénalome, n m
 • fr  carcinome corticosurrénalien, n m sin. compl.
 • en  adrenocortical carcinoma, n
 • en  ACC, n sigla
 • cod  1501

Malalties endocrines

carcinoma de paratiroide carcinoma de paratiroide

Malalties endocrines

 • ca  carcinoma de paratiroide, n m
 • es  carcinoma de paratiroides, n m
 • fr  carcinome parathyroidien, n m
 • fr  cancer de la parathyroïde, n m sin. compl.
 • en  parathyroid carcinoma, n
 • cod  143

Malalties endocrines

carcinoma diferenciat de tiroide carcinoma diferenciat de tiroide

Malalties endocrines

 • ca  carcinoma diferenciat de tiroide, n m
 • es  carcinoma diferenciado de tiroides, n m
 • es  carcinoma tiroideo bien diferenciado, n m sin. compl.
 • es  carcinoma tiroideo papilar o folicular, n m sin. compl.
 • fr  cancer différencié de la thyroïde, n m
 • fr  cancer bien différencié de la thyroïde, n m sin. compl.
 • fr  cancer papillaire ou folliculaire de la thyroïde, n m sin. compl.
 • en  differentiated thyroid carcinoma, n
 • en  papillary or follicular thyroid carcinoma, n sin. compl.
 • en  well-differentiated thyroid carcinoma, n sin. compl.
 • cod  146

Malalties endocrines

carcinoma medul·lar de tiroide carcinoma medul·lar de tiroide

Malalties endocrines

 • ca  carcinoma medul·lar de tiroide, n m
 • es  carcinoma medular de tiroides, n m
 • es  carcinoma medular esporádico de tiroides, n m sin. compl.
 • es  CMT, n m sigla
 • fr  cancer médullaire de la thyroïde, n m
 • fr  CMT, n m sigla
 • fr  MTC, n m sigla
 • en  medullary thyroid carcinoma, n
 • en  MTC, n sigla
 • cod  1332

Malalties endocrines

ceroidolipofuscinosi ceroidolipofuscinosi

Epilèpsies

 • ca  ceroidolipofuscinosi, n f
 • es  ceroidolipofuscinosis, n f
 • fr  céroïde-lipofuscinose, n f
 • en  ceroid lipofuscinosis, n

Epilèpsies

CGD lligada al cromosoma X CGD lligada al cromosoma X

Immunodeficiències primàries

 • ca  malaltia granulomatosa crònica lligada al cromosoma X, n f
 • ca  CGD lligada al cromosoma X, n f sin. compl.
 • es  susceptibilidad mendeliana a enfermedades micobacterianas ligada al cromosoma X por deficiencia de CYBB, n f
 • es  MSMD ligada al cromosoma X por deficiencia de CYBB, n f sin. compl.
 • fr  prédisposition mendélienne liée à l'X aux infections mycobactériennes par déficit en CYBB, n f
 • fr  MSMD liée à l'X par déficit en CYBB, n f sin. compl.
 • en  X-linked mendelian susceptibility to mycobacterial diseases due to CYBB deficiency, n
 • en  X-linked MSMD due to CYBB deficiency, n sin. compl.
 • cod  319623

Immunodeficiències primàries

coagulopatia de l'est de Texas coagulopatia de l'est de Texas

Malalties hematològiques no oncològiques

 • ca  coagulopatia de l'est de Texas, n f
 • ca  trastorn de la coagulació de l'est de Texas, n m sin. compl.
 • es  coagulopatía del este de Texas, n f
 • es  trastorno de sangrado del este de Texas, n m
 • fr  maladie hémorragique de l'est du Texas, n f
 • en  East Texas bleeding disorder, n
 • cod  391320

Malalties hematològiques no oncològiques