COVID-19: epidèmia, pandèmia, infodèmia i sindèmia

Articles
Les Notícies de Llengua i Treball

En aquest article s'expliquen les diferències entre els termes epidèmia, pandèmia, infodèmia i sindèmia, termes molt utilitzats des de l'aparició de la malaltia COVID-19 que, entre final de 2019 i principi de 2020, va originar una epidèmia i una crisi sanitària de la qual es tenien pocs precedents propers en el temps. 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. "COVID-19: epidèmia, pandèmia, infodèmia i sindèmia" [en línia]. Les Notícies de Llengua i Treball (2022), núm. 54,p. 46-47.