Estandardització de les entrades relatives a fàrmacs en el marc del nou diccionari mèdic català

Articles

Treball de Fi de Grau de Meritxell Guardiola (Grau de Biologia Humana, Universitat Pompeu Fabra). Tracta sobre l'estandardització de les entrades relatives a fàrmacs en el DEMCAT i es va dur a terme en la Fundació Dr. Antonio Esteve i en el TERMCAT.

GUARDIOLA i BUXEDA, Meritxell. "Estandardització de les entrades relatives a fàrmacs en el marc del nou diccionari mèdic català". UPF, 2015 [TFG]
<http://hdl.handle.net/10230/24653>