Estratègies de cocreació i comunicació de la Terminologia de la COVID-19 en temps de pandèmia (RLD Blog)