“La grip xinesa”. Quan els noms no són innocus (Via Empresa)

Articles

En aquest article Jordi Bover explica les recomanacions de l'OMS per a la designació de noves malalties infeccioses humanes, a fi d’evitar els efectes negatius que una denominació inadequada pot implicar innecessàriament per a nacions, economies i poblacions.

 

BOVER, Jordi. "'La grip xinesa'. Quan els noms no són innocus" [en línia]. Via Empresa (08 maig 2020)