Les UCI o les UCIs? (Panace@)

Articles

En aquest article es comenta un dels termes que més han aparegut en notícies i articles durant la pandèmia de COVID-19, 'unitat de cures intensives (UCI)'.

 

TERMCAT. "Les UCI o les UCIs?" [en línia]. Panace@. Vol. 21 (2020), núm.51, p. 97.