El Lèxic de fàrmacs, una obra sempre al dia (Panace@)