Participació d’estudiants en el projecte DEMCAT per a posar al dia la terminologia de ciències de la salut (Blog de la Fundació Dr. Antoni Esteve)