Terminologia del coronavirus (RECERCAT)

Articles

En el temps que ha passat des de novembre de 2019, quan va començar el brot epidèmic d’una malaltia desconeguda a Wuhan (Xina), el terme coronavirus ha entrat a formar part de la realitat quotidiana a nivell planetari. Però, què en sabem, de la terminologia relacionada amb el coronavirus d’actualitat?

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. "Terminologia del coronavirus" [en línia]. Butlletí RECERCAT (2020), núm. 157.