Què són els disruptors endocrins i per què és important parlar-ne?

Què són els disruptors endocrins?

La pandèmia de COVID-19 deguda al SARS-CoV-2 no ens pot fer oblidar altres patògens que continuen afectant tota la població del planeta i provocant altres problemes de salut globals. Malgrat que sovint no generen tant d’interès mediàtic, la seva extensió, la gravetat dels seus efectes i les dificultats per controlar-los justifiquen que avui parlem dels disruptors endocrins.

Els disruptors endocrins, o disruptors hormonals, són productes químics exògens a l’organisme que interfereixen en les accions de les hormones i en el funcionament dels sistemes corporals controlats per hormones, i que actualment estan estesos per tota la Terra.

S’incorporen a l’organisme sobretot a través de la dieta, dels productes d'higiene o de la contaminació ambiental. Molts estan integrats en els processos industrials de manipulació dels aliments, en els productes fitosanitaris que s’usen en l’agricultura i en molts dels materials usats per a l’envasament.

Els disruptors endocrins augmenten el risc de patir alguns tipus de càncer, deteriorament reproductiu, dèficits cognitius i obesitat. Contribueixen també a l’aparició d’infertilitat; d’anomalies congènites; de les malalties d'Alzheimer i de Parkinson; de trastorns metabòlics —especialment de la diabetis tipus 2, que actualment té una incidència creixent difícil d’explicar només pels canvis en la dieta i en el sedentarisme—, i de malalties tiroidals, immunològiques, inflamatòries, cardiovasculars —com la hipertensió i els trastorns lipídics— i ginecològiques —com l’endometriosi i els fibromes. També s’han relacionat amb l’aparició de l’autisme i dels trastorns de l’atenció.

Per aquest motiu, hem de ser conscients de l'existència i l'extensió d'aquestes substàncies. I, sobretot, cal que els organismes que vetllen per la salut pública emprenguin les actuacions pertinents per a resoldre aquest problema global.