Després del càncer

imatge al·legòrica

El 19 d'octubre és el Dia Mundial del Càncer de Mama, una jornada que busca conscienciar la població de la importància de la detecció precoç i la prevenció per a reduir l'impacte d'aquesta malaltia en la salut individual i col·lectiva, ja que és la neoplàsia més freqüent en dones arreu del món. 

La detecció precoç permet revelar-ne l’existència en una etapa molt inicial, quan la possibilitat de curació és alta. L'autoexploració de la mama i les mamografies, fetes amb la freqüència que els professionals de la salut recomanen, són dues eines fonamentals del diagnòstic precoç.

La prevenció és l'altre pilar bàsic que tenim al nostre abast: hi ha una sèrie d'hàbits saludables que, segons els organismes internacionals de salut pública, poden contribuir a millorar la nostra salut i a disminuir la incidència de moltes malalties com el càncer de mama. Per exemple, mantenir un pes adequat i evitar l'obesitat —especialment després de la menopausa—, fer activitat física regularment, reduir el consum d'alcohol i practicar la lactància materna.

El càncer de mama afecta persones relativament joves. A diferència de molts altres càncers, la meitat dels de mama són diagnosticats en persones que encara menen una vida laboral activa. En els darrers anys, els progressos en recerca biomèdica i la millora dels tractaments han fet possible augmentar-ne la supervivència i, alhora, mantenir una bona qualitat de vida, també gràcies al desenvolupament de noves disciplines com la psicooncologia. No obstant això, després del càncer, les persones encara han d'arrossegar un estigma considerable i trobaran moltes dificultats per elaborar el conjunt d’emocions que s’han viscut durant el procés i per reintegrar-se a una vida laboral i social productives. Tot plegat agreujat perquè pràcticament totes les persones que pateixen un càncer de mama són dones, de manera que experimenten sovint una doble discriminació.

La necessitat de suport d’aquestes dones és encara una mancança dels nostres sistemes d’atenció, tant dels formals com dels informals, malgrat els esforços de l’extensa xarxa associativa, que és molt activa i treballa per canviar la situació (per exemple, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, FECEC). Un aspecte especialment complicat és la reincorporació al món laboral, en què iniciatives ben establertes en altres països com la reincorporació progressiva a la feina, la flexibilitat en l’adaptació de llocs de treball, la no discriminació en l’obtenció de crèdits o l’existència de plans a les empreses per fer front al càncer encara malden per ser acceptades en l’ordenament jurídic i en la pràctica de les empreses i els treballadors al nostre país.

Si voleu aprofundir el coneixement terminològic dels conceptes relacionats amb aquest tema, podeu consultar-los en el Cercaterm i en el Diccionari de sinologia en línia.

 

[Font: Oriol Ramis, membre de la SocDEMCAT]