Sobre la terminologia de la salut mental

imatge al·legòrica

La salut mental forma part indestriable de la salut de les persones i manté una relació directa amb els determinants socials de la salut. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones té, o tindrà, un problema de salut mental. La salut mental, doncs, és motiu d’assistència habitual tant en atenció primària com en atenció especialitzada.

L’assistència i abordatge de les persones que presenten un trastorn mental o una addicció ha evolucionat, des d’un model basat en la institucionalització cap a un model basat en la inclusió i la rehabilitació comunitàries. I això fa necessari un abordatge multidisciplinari i una atenció centrada en la persona.

Malauradament, les actituds de la societat envers les persones amb un trastorn mental o una addicció continuen sent, en molts casos, estigmatitzadores i discriminatòries. És per aquest motiu que el dia 10 d’octubre s’ha senyalat com el Dia Mundial de la Salut Mental, amb la voluntat de conscienciar la societat sobre aquesta realitat global.

En aquest context, doncs, el diccionari en línia Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions posa a disposició de tothom els termes que defineixen, actualment, la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns mentals; el tractament de les persones amb problemes de salut mental, el model d’atenció i l’organització dels serveis de salut mental; les capacitats de les persones, l’entorn, el suport social i la inserció en els àmbits social, laboral i educatiu; i els aspectes legals i ètics relacionats amb els processos assistencials i els suports que poden necessitar les persones amb trastorns mentals.

Aquesta obra, elaborada l’any 2020 en coautoria pel TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, conté un total de 407 denominacions catalanes, que designen 264 conceptes i s’estructuren al voltant d’uns eixos temàtics: epidemiologia; promoció de la salut mental i prevenció dels trastorns mentals; tractament; entorn; model d’atenció; organització, aspectes ètics i aspectes legals.

S’ha exclòs d’aquesta obra la terminologia referent a la psiquiatria clínica (és a dir, als diferents tipus de trastorns mentals), a les teràpies i a l’exploració i el diagnòstic psiquiàtrics, atès que ja es recullen i es defineixen en el Diccionari de psiquiatria, també elaborat pel TERMCAT l’any 2008, amb el suport del Departament de Salut i amb la col·laboració de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Al llarg d’aquest any, un equip de professionals ha estat treballant amb aquestes institucions per actualitzar la terminologia de l’obra i es preveu que la nova versió es publiqui el mes de desembre.

 

[Font: Judith Usall i Rodié
Metgessa psiquiatra
]